Stjärn-nät eller Kaskad-nät i villa


OM du tidigare haft TV via parabol eller via en antenn på taket, så kanske du redan har ett bra så kallat "Stjärn-nät" i din fastighet som du kan använda. 

Har du ett befintligt TV-nät bör du kontrollera att det håller tillräckligt god prestanda. Se mer under rubriken Kontrollera ditt TV-nät.

OM du INTE har något TV-nät i huset sedan tidigare, så bör du bygga ett Stjärn-nät (rekommenderas). Man kan även bygga ett Kaskad-nät, eller göra en kombination av stjärn-nät och kaskad-nät. Se mer info om respektive antenn-nät nedan.

Stjärn-nät

I ett Stjärn-nät, ansluts TV-konvertern till en så kallad split. Splitten blir en central punkt där flera antennkablar sprider TV-signalen vidare till flera TV-uttag. Varje TV-uttag har en egen antennkabel fram till splitten.

Kaskad-nät

I ett Kaskad-nät, ansluts TV-konvertern till det närmaste TV-uttaget. En ny antennkabel går från det första TV-uttaget till nästa uttag, därifrån till ytterligare ett TV-uttag. Ett Kaskad-nät fungerar som en seriekoppling där TV-signalen förs vidare i en kedja, från det ena TV-uttaget till det andra.

Notera! När du beställer TV-tjänst får du en TV-konverter från oss där du kan ansluta 1 st TV-apparat. Vill du ansluta flera TV-apparater i ett internt TV-nät inne i din fastighet, så bekostar och ansvarar du för detta själv. Värnamo Energi ger ej personlig support vid installation av interna TV-nät i privatbostäder. Byggnation av internt TV-nät i villa ingår inte i anslutningsvgiften. Anlita en behörig TV-installatör om du behöver hjälp med att kontrollera ett befintligt TV-nät i din villa, eller när du tänker bygga ett helt nytt TV-nät så att ditt TV-nät har korrekt prestanda för fiber-TV och HD-kanaler.

TV-konverter i Villa

För att se vår TV-tjänst i en villa, så behöver du ha en TV-konverter. TV-konvertern tar emot optiska ljussignaler från fiberanslutningens glastråd och omvandlar dem till TV-signaler som din TV-apparat kan skapa en bild av. 

TV-konvertern ser ut på olika sätt beroende på vilket år din villa anslöts till fibernätet.

Kontrollera ditt TV-nät

Det finns mycket som kan störa TV-signalen i en fastighet med eget TV-nät. För att säkerställa att din egen utrustning (antennkablar, TV-uttag, kontakter, splittar, etc) har rätt prestanda, så måste du kontrollera ditt antenn-nät. På sidan Kontrollera ditt TV-nät hittar du en checklista med kontrollpunkter som hjälper dig avgöra om ditt interna TV-nät har tillräckligt bra prestanda.  

Beställ TV-tjänster

Programkort & Utrustning

Kundtjänstärenden