Montera Programkort i CA-modul


1. Stäng av TV-apparaten.
Läs TV-apparatens manual. Viktigt! TV-apparaten skall alltid vara avstängd när programkort eller CA-modul monteras i eller ur!

2.  Montera programkortet i CA-modulen. 
Programkortet skall monteras enligt bilden. Vänd programkortet med chip-sidan (baksidan) uppåt. Vänd CA-modulen med framsidan uppåt (den sida som är försedd med en färgad dekal är framsida). Skjut in programkortet i CA-modulen. OBS! Var försiktig, böj inte programkortet.

3. Montera CA-modulen i TV-apparaten. 
OBS! CA-modulen kan bara monteras in i TV-apparaten på ett håll. CA-modulen är försedd med små spår. Dessa spår skall passas in spåren i TV-apparatens CA-modulingång. Se bild. Pilarna markerar spåren i TV-apparaten som skall stämma överens med spåren i CA-modulen. OBS! Utförandet på din TV kan skilja sig från den TV som är avbildad. Skjut in CA-modulen. OBS! Var försiktig, TV-apparaten och/eller CA-modulen kan ta skada om CA-modulen trycks i på fel håll! Läs TV-apparatens manual om du är osäker på vilket håll CA-modulen skall monteras i just din TV-apparat. 

4. Nu kan du starta TV-apparaten igen.
Sätt i TVn's strömsladd i vägguttaget. Läs TV-apparatens manual hur du startar din TV. 

5. Klart!
Du har nu monterat programkortet och CA-modulen på korrekt sätt.

6. Gör en kanalsökning.
För att se TV-kanaler behöver du göra en kanalsökning. Se instruktion på separat sida.

 


Länk: Gör Kanalsökning 

Med ett programkort och en CA-modul kan du se alla kanaler i Bas-paketet i HD, samt kan köpa till och se alla kanaler i vårt extrautbud, under förutsättning att din TV-apparat har rätt tekniska förutsättningar (se din TV-apparats instruktionsbok).