TV-konverter i Villa


För att se Värnamo Energis TV-tjänst i Villa behöver du ha en TV-konverter. Om du behöver installera TV-konvertern själv, eller om det redan finns en TV-konverter på plats i din villa, beror på vilket år din villa anslöts till fibernätet. TV-konverter finns i två olika modeller.

TV-konverter ingår när du beställer TV-tjänst till en villa. Finns det ingen TV-konverter i din villa skickar vi en med posten som du själv sedan monterar upp på väggen bredvid ditt befintliga fiberuttag.

Kombinerad Data-TV-konveter

Kombinerad Data-/TV-konverter används vid alla nya fiberanslutningar sedan hösten 2019.

Separat TV-konveter

Separat TV-konverter används i villor som anslutits till fibernätet mellan 2015 - 2018.

Bygga ett internt TV-nät i Villa

Du kan ansluta 1 st TV-apparat i TV-konvertern. Vill du ansluta fler TV-apparater behöver du bygga ett internt TV-nät.

Beställ TV-tjänster

Kontakta Kundtjänst