Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om fjärrvärmeabonnemang <> Prislistor fjärrvärme <> Abonnemangsavgifter alla <> Fjärrvärmepriser Närvärme

 

Fjärrvärmepriser - Närvärme


Priser avser abonnemang privatkunder fjärrvärmepriser (närvärme) i Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna.

Fr.o.m. jan 2024 Effekt (P) 8 - 49 kW

Årsavgift - Effektavgift fast del
Årsavgift - Effektavgift rörlig del
Energiavgift/MWh
1 137,50 kr/år
(910,00 kr/år)
653,75 xP kr/år
(523,00 xP kr/år)
852,50 kr/MWh
(682,00 kr/MWh)
Årsavgift - Effektavgift fast del
1 137,50 kr/år
(910,00 kr/år)
Årsavgift - Effektavgift rörlig del
653,75 xP kr/år
(523,00 xP kr/år)
Energiavgift/MWh
852,50 kr/MWh
(682,00 kr/MWh)

Notera att pris inom parentes är exklusive moms.

P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk 
Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade 
kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW. 

Årsavgift består av två delar, dels en fast effektavgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade 
effekten P. 

Energiavgift är en rörlig kostnad per MWh som baseras på förbrukningen. 

Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad 
lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot 
leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna

Prislista i pdf-format: Prislista Närvärme Bor, Forsheda, Bredaryd, Lanna fr.o.m 2024-01-01

Angående fjärrvärmepriser 2024

Under många år har Värnamo Energis fjärrvärmeverksamhet haft en mycket stabil och låg kostnadsnivå, med endast små eller inga prisjusteringar. På grund av markant ökade biobränslepriser i kombination med det rådande omvärlds- och konjunkturläget, kommer vi till årsskiftet behöva göra en högre höjning av fjärrvärmepriserna än vanligt. 

Länk: Här kan du läsa om varför biobränslepriserna ökat

Mina sidor


Logga in på Mina sidor för att se dina aktuella fjärrvärmekostnader, din förbrukning samt fjärrvärmefakturor. Länk: Instruktion så loggar du in på Mina sidor