Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Värnamo elnätsområde <> Info kring elnätsabonnemang <> Elnät supportsida <> Din elmätare 

 

Din elmätare


Elmätaren hemma hos dig, skickar mätvärden till Värnamo Elnät. Mätvärdena visar hur stor din elförbrukning är (hur mycket el du använder). Om du har solceller mäter elmätaren även hur mycket sol-el du matar in på det lokala elnätet. På Mina sidor kan du ett dygn i efterskott se de värden din elmätare rapporterat in. Är din elmätare av typen "Landis+Gyr" kan du själv aktivera HAN/P1-porten och ansluta ”smarta” produkter (som du själv köper och installerar) som gör att du kan följa och styra din förbrukning i realtid.

Elmätare av typen Landis+Gyr

Under 2023 kommer Värnamo Elnät byta alla kunders elmätare till typen "Landis+Gyr". Är din elmätare av nya typen "Landis+Gyr" kan du själv aktivera HAN-porten och ansluta ”smarta” produkter som gör att du kan följa och styra din förbrukning i realtid.

Annan elmätare än Landis+Gyr

Har du en annan elmätare än Landis+Gyr, kan du INTE aktivera HAN-port. Men du kan se den totala elförbrukningen i kWh (mätarställningen) och din effektförbrukning i realtid i kW direkt i mätarens display. På Mina sidor kan du se inrapporterade mätvärden ett dygn i efterskott.  

Information om planerade mätarbyten

Värnamo Elnät kommer byta alla kunders elmätare under 2022-2023. Bytet sker enligt en bestämd ordning. I god tid innan det är dags att byta just din elmätare kommer vi kontakta dig och informera dig om NÄR och VAR bytet ska ske samt VEM som ska utföra bytet. 

Information om HAN/P1-port

HAN står för "Home Area Network". Alla elmätare ska enligt myndighetskrav, senast år 2025 vara försedda med en HAN-port.

Via porten vi kallar "HAN/P1-port" kan du som kund själv ansluta "smarta produkter" som hjälper dig följa och styra din elanvändning.

Vanliga frågor om elmätare

 • HAN står för "Home Area Network". Alla elmätare ska enligt myndighetskrav, senast år 2025 vara försedda med en HAN-port.

  Om din elmätare är av typen "Landis+Gyr", är den försedd med en HAN/P1-port, där du som kund själv kan ansluta "smarta produkter" som hämtar mätvärden och information om din elanvändning. Därmed kan du följa din förbrukning och/eller strömmar och spänningar i nära realtid. Värdena som läses in, kan lagras och användas för till exempel optimering av din energianvändning och för lastbalansering.

  Exempel på värden du kan hämta ut via HAN/P1-porten är:

  • Mätarens aktuella datum och tid
  • Mätarnummer
  • Mätartyp
  • Momentan effekt i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Total energi (mätarställning) i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Spänning per fas
  • Ström per fas
  • Dataströmmen pushas ut från mätaren var 15:e sekund.

  Länk: Se mer detaljerad info om din elmätare, HAN/P1-port samt om planerade mätarbyten

 • Värnamo Energi säljer för närvarande inte produkter som kan anslutas till elmätarens HAN/P1-port. Vi hänvisar till att du söker produkter på den öppna marknaden, som kan anslutas till ett "RJ-12 honuttag".

  Det finns många smarta produkter ute på marknaden med "RJ-12 kontakt" som du kan ansluta och hämta data med via elmätarens HAN/P1-port. Marknaden för "smarta produkter" förväntas att växa. Läs på noga och jämför olika leverantörers pris, villkor och teknik innan du köper.

  (Observera att det INTE går att ansluta med kontakter av typen "RJ45" (som ser ut som en vanlig nätverkskabel-kontakt).

 • Alla nya elmätare av typen "Landis +Gyr" är utrustade med ett seriellt P1-gränssnitt (5.0.2 P1). Det är möjligt att ansluta smarta enheter via elmätarens "RJ-12" honuttag.

  (Observera att det INTE går att ansluta med kontakter av typen "RJ45" som ser ut som en vanliga nätverkskabel-kontakter).

 • Har du en äldre modell av elmätare (annan än Landis+Gyr) så finns ingen HAN/P1-port. Du behöver då vänta tills du fått den nya typen av elmätare installerad i din fastighet. Se mer om planerade mätarbyten nedan.

  Har du en ny elmätare av typen Landis+Gyr, men elmätaren sitter ej tillgänglig för dig som kund - då kommer du inte att kunna använda HAN/P1-porten. 

  Till exempel om din elmätare sitter i ett kabelmätarskåp tillhörande Värnamo Elnät, placerat utanför din tomt, så kommer du ej att kunna komma åt din elmätare och ansluta till HAN/P1-porten. Lika så kan det vara problem att komma åt HAN/P1-porten på din elmätare om den är placerad i en låst elcentral i källaren på ett flerbostadshus.

  Utrustning som ansluts till HAN/P1-porten behöver oftast nå ditt wifi-nätverk för att fungera, varför långt avstånd till din elmätare kan medföra problem att använda HAN/P1-porten.

  Alternativa lösningar finns, till exempel att du anlitar en elektriker som installerar en realtidsmätare med mättransformatorer direkt på dina inkommande elledningar. Detta ger samma funktionalitet som att använda HAN/P1-porten på din elmätare. Du som kund kan också installera ett nytt markmätarskåp eller fasadmätarskåp så att du får elmätaren flyttad till egen fastighet och vi skarvar om servisen till detta nya skåp.

 • Så snart du fått den nya elmätaren av märket "Landis+Gyr", kan du själv logga in på Mina sidor och begära aktivering (öppning) av HAN/P1-porten. Öppningen kan ta några minuter och upp till en timme att verkställa. 

  Efter att porten har öppnats, kan du ansluta den "smarta produkt" du köpt in. Notera att vissa smarta produkter kan behöva uppdatera sin firmware för att kunna läsa data från våra elmätare. Låt din utrustning stå igång och vara nätverksansluten några timmar så bör detta ske automatiskt.

  Har du frågor om din "smarta produkt" hänvisar vi till den återförsäljare du köpt utrustningen av. Värnamo Energi säljer inte produkter som kan anslutas till HAN/P1-port och ger därmed inte support vid installation eller användning av sådana produkter.


  Länk: Aktivera (öppna) elmätarens HAN/P1-port

 • Värnamo Energi tar ingen avgift för aktivering eller inaktivering av elmätarens HAN/P1-port. Aktivera porten gör du enklast själv via Mina sidor. Vill du stänga porten kontaktar du vår kundtjänst.

  För att kunna använda porten och hämta värden den, behöver du ansluta "smarta produkter", dessa köper du själv. Värnamo Energi säljer förnärvarande inte produkter som kan anslutas till HAN/P1-porten. Jämför pris och villkor från olika återförsäljare innan du köper utrustning. 

 • Enligt myndighetskrav är HAN-porten inaktiv (stängd) tills kund begär aktivering (öppning). Om du som kund begärt aktivering (öppning) av HAN-porten, har du ansvar för att endast behöriga har åtkomst till det data som kan hämtas från HAN-porten.

  Om du som kund begär inaktivering (stängning), om du flyttar från adressen, eller om ditt elnätsabonnemang av annan anledning avslutas, kommer Värnamo Elnät inaktivera (stänga) HAN-porten.

 • Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom HAN/P1-porten.

  Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom HAN/P1-porten. Du kan enbart läsa information från elmätaren - INTE ladda upp information in i elmätaren genom HAN/P1-porten. Enligt myndighetskrav ska HAN/P1-porten vara stängd (ej aktiverad), tills kund med elnätsabonnemang gällande just den elmätaren har begärt aktivering. En av kunden begärd aktiverad (öppnad) HAN/P1-port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

  Läk: Läs mer om HAN-port på en separat infosida 

 • Du behöver inte använda HAN/P1-porten för att se din elanvänding. Du kan alltid logga in på MIna sidor och se mätvärden som rapporterats in ett dygn i efterskott. Du kan välja att se dem i uppläsning årsvis, månadsvis, dygnsvsi eller per timme - beroende på vilket elhandelsavtal du har. (Timvärden kan du bara se om du har så kallat rörligt timpris) eller om du har anslutit solceller).

  Länk: Se min elförbrukning på MIna sidor
  Länk: Se inmatad sol-el på Mina sidor   

 • Värnamo Elnät kommer byta alla kunders elmätare under 2023.

  Bytena sker enligt en bestämd ordning. I god tid innan det är dags att byta just din elmätare kommer vi kontakta dig och informera dig om NÄR och VAR bytet ska ske samt VEM som ska utföra bytet. Efter bytet kommer du ha en elmätare av typen "Landis+Gyr" som är försedd med en så kallad HAN/P1-port. 


  Länk: Läs detaljerad info om elmätare, Han-port och planerade mätarbyten

   

Fler frågor och svar