Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Vanliga Frågor & Svar om elnätsabonnemang

Hittar du inte svar på det du undrar över är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

 • Är du ny kund? Vad roligt att du vill bli kund hos oss! Gå till bredband, tv, elavtal, elnät eller fjärrvärme och beställ! Du kommer bli ombedd att ange din adress, det beror på att utbud och priser varierar på olika adresser. Länk: Ange din adress

  Är du kund hos oss sedan tidigare? Då ska du alltid logga in på hemsidan FÖRST innan du beställer något!

 • Är du befintlig kund hos oss ska du alltid börja med att logga in på vår hemsida! Efter att du har loggat in på hemsidan blir din adress synlig i ett blått fält långt upp på sidan. Kolla att rätt adress är vald i det blåa fältet. Gå sedan vidare till rubrikerna bredband, tv, elavtal, elnät eller fjärrvärme och beställ till de tjänster du vill ha på adressen som är vald i blåa fältet. 

 • Är du befintlig kund hos oss och redan har avtal på en adress, men nu vill du beställa tjänster på en helt ny adress (till exempel till sommarstugan)?

  - Då ska du först logga in på hemsidan. Klicka sedan på "Byt Adress" i det blå fältet som blir synligt efter att du har loggat in på hemsidan. Därefter lägger du till den nya adressen. Gå sedan vidare till bredband, tv, elavtal, elnät eller fjärrvärme och beställ de tjänster du vill ha på den nya adressen.

 • Bara en av er kan stå som juridiskt och betalningsmässigt ansvarig för elnätsabonnemanget och för elavtalet. Om ni vill ha fjärrvärme måste även fjärrvärmeabonnemanget tecknas av samma person som står för elnätsabonnemanget och elavtalet.

  Allra smidigast för både dig och din sambo/dina medboende är det – om ÄVEN eventuella bredbands- och TV-tjänster tecknas av samma person – men det finns inget krav på detta.

  Dvs om ni vill dela upp betalningsansvaret för tjänsterna, så kan en stå för – elnät, elavtal & fjärrvärme – och den andra stå för bredband & TV.

  MEN Tänk på! Det blir allra mest praktiskt om endast EN person i hushållet står för ALLA avtal med Värnamo Energi, eftersom all information om hushållets tjänster då samlas på en och samma avtalspart. Det blir då enklare att överblicka och ändra hushållets tjänster på Värnamo Energis hemsida.

 • Vid separation, och om en av er ska bo kvar, så behöver ni kolla vem som står för avtalen. Om det är den person som avser bo kvar som står för avtalen, behöver ni inte göra någonting.

  Men, om det är den person som avser att flytta ut, som står för avtalen, så måste i kontakta kundservice på telefon 0370-694100 så hjälper vi er att flytta över avtalen till den som ska bo kvar.

 • Om du avslutat ditt elnätsabonnemang och/eller elhandelsavtal i tid (1 kalendermånad före flytt), så ser vi till att ditt elnätsabonnemang och elhandelsavtal avslutas på den dag du anger som överlåtelsedatum. Din elmätare och eventuell fjärrvärmemätare kommer läsas av på överlåtelsedagen. Senast månaden efter slutavläsningen får du slutfakturan på elnät, elhandel och fjärrvärme. Slutfaktura på dina bredbands- och/eller tv-tjänster får du efter att du avslutat tjänsterna samt efter att uppsägnings- och eventuell bindningstid löpt ut.

  OBS! Vi kommer skicka slutfakturorna till din gamla adress om du inte kontaktar oss och meddelar att du vill att de ska skickas till en annan adress.

 • Du måste säga upp dina avtal senast 1 kalendermånad i förväg! Elnät, elhandelsavtal, fjärrvärme, bredband och tv-tjänster upphör efter din uppsägning så snart uppsägningstiden och eventuella bindningstider (på bredband) löpt ut. 

  Den som tecknat ett avtal är betalningsansvarig tills avtalet sagts upp och eventuella uppsägnings och bindningstider löpt ut. Avtal upphör inte automatiskt och skulder skrivs inte av bara för att du har flyttat. Så glöm inte att avsluta avtalen i god tid innan du flyttar!

 • Kontakta vår kundservice på telefon 0370-694100 så hjälper vi till med allt praktiskt runt el-, fjärrvärme-, bredbands- och tv-avtal som funnits hos oss.

  Efter att vi fått meddelande om dödsfall så upphör avtalen som den avlidne hade. Om du är efterlevande som vill bo kvar, så måste du teckna nya avtal i ditt namn. Om avtalen istället ska flyttas över till ett dödsbo behöver vi veta vart fakturan ska skickas. Ring oss!

 • För att få el till din bostad måste du BÅDE ha ett elhandelsavtal hos ett valfritt elhandelsbolag som köper in och säljer el till dig, du måste OCKSÅ ha ett elnätsabonnemang hos ett elnätsbolag som distribuerar (överför) elen hem till dig. 

  Elhandelsbolag kan du välja själv. Elnätsbolag har monopol. Så även om du bytt till ett annat elhandelsbolag kommer du även fortsättningsvis få en elnätsfaktura om din bostad finns i Värnamo Elnäts eldistributionsområde.


  Länk: Läs mer om elpriset - skillnad på elnät och elhandel

 • Ja, nästan alla mätare i Sverige klarar timmätning. Nätägaren bestämmer vilken avräkningsmetod du har och de har upp till tre månader på sig att göra en ändring.

  Alla som har nätägare Värnamo Elnät har mätare som klarar timmätning. Värnamo Elnät kommer under 2023 byta ut alla elmätare till nya uppdaterade mätare som klarar alla de krav som kommer ställas på mätningar framöver. Bytet sker enligt tidplan och du som kund kommer meddelas i god tid när det är din tur för mätarbyte. Med de nya mätarna så finns möjlighet att aktivera HAN-port.

  Ändring från månadsmätning till timmätning gör du enklast genom att kontakta det bolag som du har elhandelsavtal med. Då ombesörjer de att ändringen sker så snart som möjligt.

 • Vi har skickat ut brev till de elnäts-kunder som har s.k rundstyrning (en äldre teknik för att styra förbrukningen på det lokala elnätet vid hög belastning. Reservdelar och komponenter tillhandahålls inte längre)
  Nu tar vi bort systemet för rundstyrning och därmed upphör den tariffen (priset) 2022-12-31.

  Du som fått detta brev kommer därmed att flyttas över till den prislista för elabonnemang som heter Enkeltariff med samma säkringsstorlek som tidigare.
  Vilken säkringsstorlek du har ser du på din faktura. 

  Vill du ändra din säkringsstorlek kontaktar du en elinstallatör som utför arbetet. Elinstallatören meddelar därefter oss. Ändring av säkringsstorlek bekostar du själv. 


  Länk: Se Värnamo Elnäts abonnemangsavgifer from 2023-01-01
  Länk: Så går det till att ändra huvudsäkring

 • Beställning av el måste göras 1 kalendermånad före inflytt! Om du glömmer beställa ett elnätsabonnemang i tid, finns risk att elen i din nya bostad blivit avstängd när den som bodde i bostaden före dig flyttade ut. Om elen blivit avstängd kommer du bli debiterad en avgift för återanslutning enligt gällande prislista för elnätsanslutning.

  Om du glömt att beställa bredband i god tid före inflytten finns risk att det tar tid att starta igång ett bredbandsabonnemang. Hur snabbt bredband och tv kan startas upp efter en beställning varierar på olika adresser. 

 • Se fakturor på Mina sidor
  Är du kund hos oss ska du logga in på hemsidan, då hittar du alla dina fakturor på Mina sidor. OBS! Notera att du måste varit kund en hel kalendermånad innan du kan se några fakturor, eftersom vi fakturerar i efterskott. Länk: Se instruktion så ser du fakturor på Mina sidor

  Hitta svar på vanliga fakturafrågor
  Du kan läsa mer om Kivra, Autogiro, E-faktura, Betalningspåminnelse, Inkasso, mm på en separat sida. Länk: Se svar på vanliga fakturafrågor

 • E-faktura beställer du enklast direkt in din egen internetbank.

  Logga in i din internetbank och leta upp e-faktura. Oftast hittar du information om e-faktura under samma flik där du betalar dina fakturor. Sök sedan efter Värnamo Energi AB. Signera genom BankID eller annan elektronisk legitimation. Klart!

  När din bank handlagt e-faktura registreringen skickar de info till oss på Värnamo Energi och inom en vecka har vi ändrat vår faktureringsrutin så att du fortsättningsvis får en digital e-faktura istället för pappersfaktura.


  Länk: Se mer info om vanliga fakturafrågor

 • Har du vår faktura som "e-faktura", så loggar du in i din internetbank och lägger till funktionen "Automatisk betalning". Betalningen av ditt fakturabelopp dras då automatisk från ditt bankkonto på fakturans förfallodag. Det enda du behöver tänka på är att det ska finnas pengar på ditt bankkonto på förfallodagen.

  Har du "pappersfaktura", så beställer du autogiro hos oss. Kontakta vår kundservice på 0370-69 41 00 så hjälper vi dig med processen. 


  Länk: Läs info om vanliga fakturafrågor

 • Du måste betala din faktura senast på förfallodagen, dvs den dag som angetts som sista betalningsdag på fakturan. Om du inte kan betala, så rekommenderar vi att du omedelbart kontaktar Värnamo Energi för att se om det finns möjlighet att få ett uppskov. Ett tillfälligt uppskov kan maximalt beviljas en gång per år, men du måste då kontakta Värnamo Energi snabbt!

  Ring vår kundtjänst på 0370-69 41 00 för att diskutera eventuellt uppskov. OBS! Om du inte betalar fakturan i tid och inte heller kontaktar oss snabbt, så kommer du få en påminnelsefaktura i pappersform med posten från vår samarbetspart Riverty, du kommer då även behöva betala en påminnelseavgift på 60 kr. Påminnelsefakturan måste betalas, annars går ärendet vidare till Inkasso.

 • Så fort du skaffar en digital Kivra brevlåda (för att tex ta emot ett digitalt Covid-intyg, eller få info om skatteåterbäring, mm), så kommer fortsättningsvis även fakturor och viktiga dokument från myndigheter och många företag automatiskt att hamna i din digitala Kivra-brevlåda. 

  Om du INTE vill att din faktura från Värnamo Energi ska hamna i Kivra, så måste du själv ställa in i din Kivra-app att Värnamo Energi fakturorna INTE ska hamna där. Vi kan inte göra inställningar in i din personliga Kivra-brevlåda åt dig, men på vår hemsida finns en utförlig instruktion hur du går till väga. 


  Länk: Läs mer om Kivra

 • Värnamo Energi tar emot gruppbesök då dessa bokats i förväg och om gruppens önskemål om datum och tid för besöket stämmer överens med Värnamo Energis möjligheter att ta emot gruppen. Vår ambition är att vara tillgängliga och öppna och tillgodoser, i den mån vi kan, våra kunders, allmänhetens, skolors, föreningars och företags önskemål om att besöka bolaget. 


  Länk: Läs mer om hur du bokar studiebesök 

 • HAN står för "Home Area Network". Alla elmätare ska enligt myndighetskrav, senast år 2025 vara försedda med en HAN-port.

  Om din elmätare är av typen "Landis+Gyr", är den försedd med en HAN/P1-port, där du som kund själv kan ansluta "smarta produkter" som hämtar mätvärden och information om din elanvändning. Därmed kan du följa din förbrukning och/eller strömmar och spänningar i nära realtid. Värdena som läses in, kan lagras och användas för till exempel optimering av din energianvändning och för lastbalansering.

  Exempel på värden du kan hämta ut via HAN/P1-porten är:

  • Mätarens aktuella datum och tid
  • Mätarnummer
  • Mätartyp
  • Momentan effekt i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Total energi (mätarställning) i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Spänning per fas
  • Ström per fas
  • Dataströmmen pushas ut från mätaren var 15:e sekund.

  Länk: Se mer detaljerad info om din elmätare, HAN/P1-port samt om planerade mätarbyten

 • Värnamo Energi säljer för närvarande inte produkter som kan anslutas till elmätarens HAN/P1-port. Vi hänvisar till att du söker produkter på den öppna marknaden, som kan anslutas till ett "RJ-12 honuttag".

  Det finns många smarta produkter ute på marknaden med "RJ-12 kontakt" som du kan ansluta och hämta data med via elmätarens HAN/P1-port. Marknaden för "smarta produkter" förväntas att växa. Läs på noga och jämför olika leverantörers pris, villkor och teknik innan du köper.

  (Observera att det INTE går att ansluta med kontakter av typen "RJ45" (som ser ut som en vanlig nätverkskabel-kontakt).

 • Alla nya elmätare av typen "Landis +Gyr" är utrustade med ett seriellt P1-gränssnitt (5.0.2 P1). Det är möjligt att ansluta smarta enheter via elmätarens "RJ-12" honuttag.

  (Observera att det INTE går att ansluta med kontakter av typen "RJ45" som ser ut som en vanliga nätverkskabel-kontakter).

 • Har du en äldre modell av elmätare (annan än Landis+Gyr) så finns ingen HAN/P1-port. Du behöver då vänta tills du fått den nya typen av elmätare installerad i din fastighet. Se mer om planerade mätarbyten nedan.

  Har du en ny elmätare av typen Landis+Gyr, men elmätaren sitter ej tillgänglig för dig som kund - då kommer du inte att kunna använda HAN/P1-porten. 

  Till exempel om din elmätare sitter i ett kabelmätarskåp tillhörande Värnamo Elnät, placerat utanför din tomt, så kommer du ej att kunna komma åt din elmätare och ansluta till HAN/P1-porten. Lika så kan det vara problem att komma åt HAN/P1-porten på din elmätare om den är placerad i en låst elcentral i källaren på ett flerbostadshus.

  Utrustning som ansluts till HAN/P1-porten behöver oftast nå ditt wifi-nätverk för att fungera, varför långt avstånd till din elmätare kan medföra problem att använda HAN/P1-porten.

  Alternativa lösningar finns, till exempel att du anlitar en elektriker som installerar en realtidsmätare med mättransformatorer direkt på dina inkommande elledningar. Detta ger samma funktionalitet som att använda HAN/P1-porten på din elmätare. Du som kund kan också installera ett nytt markmätarskåp eller fasadmätarskåp så att du får elmätaren flyttad till egen fastighet och vi skarvar om servisen till detta nya skåp.

 • Så snart du fått den nya elmätaren av märket "Landis+Gyr", kan du själv logga in på Mina sidor och begära aktivering (öppning) av HAN/P1-porten. Öppningen kan ta några minuter och upp till en timme att verkställa. 

  Efter att porten har öppnats, kan du ansluta den "smarta produkt" du köpt in. Notera att vissa smarta produkter kan behöva uppdatera sin firmware för att kunna läsa data från våra elmätare. Låt din utrustning stå igång och vara nätverksansluten några timmar så bör detta ske automatiskt.

  Har du frågor om din "smarta produkt" hänvisar vi till den återförsäljare du köpt utrustningen av. Värnamo Energi säljer inte produkter som kan anslutas till HAN/P1-port och ger därmed inte support vid installation eller användning av sådana produkter.


  Länk: Aktivera (öppna) elmätarens HAN/P1-port

 • Värnamo Energi tar ingen avgift för aktivering eller inaktivering av elmätarens HAN/P1-port. Aktivera porten gör du enklast själv via Mina sidor. Vill du stänga porten kontaktar du vår kundtjänst.

  För att kunna använda porten och hämta värden den, behöver du ansluta "smarta produkter", dessa köper du själv. Värnamo Energi säljer förnärvarande inte produkter som kan anslutas till HAN/P1-porten. Jämför pris och villkor från olika återförsäljare innan du köper utrustning. 

Fler frågor och svar