Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Kundservice <> Info om Värnamo Energi <> Bolagsinfo

 

Ägarstruktur & bolagsinfo


Värnamo Energi koncernen består av moderbolaget Värnamo Energi AB samt de två dotterbolagen Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB. Koncernen ägs sedan år 2010 till 100 % av Värnamo Stadshus AB, som i sin tur ägs av Värnamo kommun. Värnamo kommuns ägardirektiv, mål och syfte gällande ägandet av Värnamo Energi koncernen återfinns i sin helhet på Värnamo kommuns hemsida.

Om Värnamo Energi AB

Om Värnamo Elnät AB

Om Värnamo Energi Produktion AB

Övervakningsplan

Styrelseprotokoll

Årsredovisningar

Hållbarhetsarbete

Affärsområden

Visselblåsning