Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om elnätsabonnemang <> Prislistor elnät

 

Prislistor Elnät


Välkommen som elnätskund hos Värnamo Elnät. Vi distribuerar el till fastigheter som är elanslutna till vårt lokala elnät. Med ett elnätsabonnemang hos oss får du en trygg och driftsäker elanslutning. Nedan hittar du länkar till våra aktuella prislistor.

Abonnemangsavgifter

Gäller dig som har ett befintligt elnätsabonnemang i Värnamos elnätsområde. Eller dig som ska flytta in och överta ett befintligt elnätsabonnemang. 

Anslutningsavgift - solceller

Vill du elansluta en solcellsanläggning på fastighet som redan är ansluten till Värnamos elnät behöver du inte betala avgift för att elansluta solcellerna, vi installerar en ny elmätare kostnadsfritt. 

Anslutningsavgift - nyanslutning

Gäller dig som vill elansluta en fastighet som inte haft el förut. Till exempel elansluta ett nybyggt hus, en sommarstuga eller förrrådsbyggnad som tidigare inte haft någon ström.

Engångsavgifter

Gäller dig som vill ändra säkring, dela eller slå ihop befintligt abonnemang, flytta en elmätare, byta elmätare, köpa fler elmätare, beställa tillfällig elleverans eller beställa byggström, se avgift för bomkörning. 

Nätnyttoersättning

Ersättning till dig som matar ut el på Värnamos elnät.

Avbrottsersättning

Gäller dig som blivit drabbad av ett strömavbrott som varat över 12 timmar.