Du är här:  Info om våra elavtal <> Se våra rekommendationer <> Teckna avtal oline <> Se prislistor

 

Prislistor - våra elhandelsavtal


Vi tycker att det ska vara lätt att göra bra val för miljön, därför får alla som tecknar elavtal hos oss 100% förnybar el, 
oavsett vilket av våra elavtal du tecknar!

Elhandelspriser SE4 - inkl moms

Rörligt månadspris Dec
Rörligt timpris Dec
Anvisningspris Jan*
Fast elpris
380,43 öre/kWh
Högst 925,71 öre/kWh
Lägst 19,00 öre/kWh
800 öre/kWh
Erbjuds ej
Rörligt månadspris Dec
380,43 öre/kWh
Rörligt timpris Dec
Högst 925,71 öre/kWh
Lägst 19,00 öre/kWh
Anvisningspris Jan*
800 öre/kWh
Fast elpris
Erbjuds ej

Elhandelspriser SE3 - inkl moms

Rörligt månadspris Dec
Rörligt timpris Dec
Anvisningspris Jan*
Fast elpris
375,09 öre/kWh
Högst 925,71 öre/kWh
Lägst 19,00 öre/kWh
800 öre/kWh
Erbjuds ej
Rörligt månadspris Dec
375,09 öre/kWh
Rörligt timpris Dec
Högst 925,71 öre/kWh
Lägst 19,00 öre/kWh
Anvisningspris Jan*
800 öre/kWh
Fast elpris
Erbjuds ej

Elhandelspriser SE4 - exkl moms

Rörligt månadspris Dec
Rörligt timpris Dec
Anvisningspris Jan*
Fast elpris
(304,34 öre/kWh)
(Högst 740,57 öre/kWh)
(Lägst 15,20 öre/kWh)
(640 öre/kWh)
(Erbjuds ej)
Rörligt månadspris Dec
(304,34 öre/kWh)
Rörligt timpris Dec
(Högst 740,57 öre/kWh)
(Lägst 15,20 öre/kWh)
Anvisningspris Jan*
(640 öre/kWh)
Fast elpris
(Erbjuds ej)

Elhandelspriser SE3 - exkl moms

Rörligt månadspris Dec
Rörligt timpris Dec
Anvisningspris Jan*
Fast elpris
(300,07 öre/kWh)
(Högst 740,57 öre/kWh)
(Lägst 15,20 öre/kWh)
(640 öre/kWh)
(Erbjuds ej)
Rörligt månadspris Dec
(300,07 öre/kWh)
Rörligt timpris Dec
(Högst 740,57 öre/kWh)
(Lägst 15,20 öre/kWh)
Anvisningspris Jan*
(640 öre/kWh)
Fast elpris
(Erbjuds ej)

Elpriserna ovan gäller för elhandelsavtal i elområde SE4 och elområde SE3. Påslag, elcertifikatsavgift, kostnad för ursprungsgarantier, SVK-avgifter, Regionnätsavgifter samt moms är inkluderade.

Priser inom parentes är exklusive moms.

För detaljerad prisinfo om storlek på påslag, samt övriga pristillägg, se respektive avtalsforms egen infosida. Årsavgift på alla elhandelsavtal tillkommer med 480 kr/år. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras av ditt elnätsbolag. I ovan elhandelspriser  ingår 100 % förnybar och ursprungsgaranterad el från vatten, vind och/eller sol.

*Anvisningspris december 2022 är 600 öre/kwh inkl moms (480 öre/kWh exkl moms). From januari 2023 är anvisningpriset 800 öre/kWh inkl moms (640 öre/kWh exkl moms).  

 

Jämförpriser


I Värnamo Energis jämförpriser i tabellen nedan ingår ALLA för närvarande gällande avgifter för elhandelsavtal i elområde SE4

Jämförpriser 2.000 kWh/år SE4

Rörligt månadspris Nov
Rörligt timpris Nov
Anvisningspris Nov
226,48 öre/kWh
Högst 722,76 öre/kWh
Lägst 33,96 öre/kWh
824 öre/kWh
Rörligt månadspris Nov
226,48 öre/kWh
Rörligt timpris Nov
Högst 722,76 öre/kWh
Lägst 33,96 öre/kWh
Anvisningspris Nov
824 öre/kWh

Jämförpriser 5.000 kWh/år SE4

Rörligt månadspris Nov
Rörligt timpris Nov
Anvisningspris Nov
212,08 öre/kWh
Högst 708,36 öre/kWh
Lägst 19,56 öre/kWh
809,6 öre/kWh
Rörligt månadspris Nov
212,08 öre/kWh
Rörligt timpris Nov
Högst 708,36 öre/kWh
Lägst 19,56 öre/kWh
Anvisningspris Nov
809,6 öre/kWh

Jämförpriser 20.000 kWh/år SE4

Rörligt månadspris Nov
Rörligt timpris Nov
Anvisningspris Nov
204,88 öre/kWh
Högst 701,16 öre/kWh
Lägst 12,36 öre/kWh
802,4 öre/kWh
Rörligt månadspris Nov
204,88 öre/kWh
Rörligt timpris Nov
Högst 701,16 öre/kWh
Lägst 12,36 öre/kWh
Anvisningspris Nov
802,4 öre/kWh

I Värnamo Energis jämförpriser i tabellen ovan ingår ALLA för närvarande gällande avgifter för elhandelsavtal i elområde SE4 (påslag, elcertifikatsavgift, myndighetsavgifter, ursprungsgarantier, fast årsavgift och moms). Årsavgiften gör att priset per kWh varierar beroende på hur stor årsförbrukningen är. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras av ditt elnätsbolag. I ovan jämförpriser ingår 100 % förnybar och ursprungsgaranterad el från vatten, vind och/eller sol.

För att du som kund rättvist och enkelt, ska kunna jämföra olika elhandelsavtal, måste alla elbolag enligt ellagen och enligt Konsumentverkets riktlinjer, redovisa jämförpriser på sina elhandelsavtal i öre per kilowattimme (kWh) för tre typkunder med en årlig elförbrukning på 2.000 kWh, 5.000 kWh och 20.000 kWh – där alla kostnader inkluderats.

Att jämföra elbolags priser och utbud kan vara klurigt. Elhandelsavtal kan ha olika lång bindningstid, ha olika rabatter och olika påslag. Värt att tänka på är att det ofta tillkommer extra kostnader för till exempel fast månads- eller årsavgift. En del elhandelsbolag har extra avgifter för bytesrätt, eller olika påslag beroende på vilken elproduktionsmix som ingår (till exempel vattenkraftsel, vindkraftsel, solel, kärnkraftsel eller fossil el).