Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Se våra rekommendationer <> Se prislistor <> Teckna avtal online  <> Info om våra elavtal 

 

Info om våra elavtal


Oavsett var du bor i Sverige, kan du köpa din el från Värnamo Energi. Hos oss får alla 100% förnybar el. Vi erbjuder alltid bra elpriser och god service tryggt, nära och hållbart!

Hur tecknar jag elavtal?


Det är superenkelt att teckna elavtal hos oss. Du väljer själv vilket sätt som passar dig bäst!

Självservice - teckna online

Gå till: www.varnamoenergi.se/elavtal

 

Ring oss för personlig hjälp
Tel: 0370-69 41 00

 

Mejla oss

E-post: kund@varnamoenergi.se

 

Besök oss
Personlig service: Kapellgatan 2 i Värnamo. Se besökstider

Vilka elavtal kan jag välja på?


Hos Värnamo Energi kan du just nu välja på rörligt månadspris eller rörligt timpris. Om du bor i Värnamo tätort och inte väljer något alls får du anvisningspris. Just nu erbjuder vi inte fasta elpriser. På vår hemsida tecknar du enkelt elavtal online om ditt boende finns i elområde 3 eller 4. Är din bostad i elområde 1 eller 2 ringer du vår kundservice 0370-69 41 000 så hjälper i dig manuellt istället! Se mer om elområden längre ner på denna sida.

 

Rörligt månadspris


Med rörligt månadspris hos oss, betalar du samma elpris per kilowattimme under en månad i taget. Det månadspris/kWh du ska betala, bestäms i efterskott och beror bland annat på hur dyrt det så kallade månadsgenomsnittspriset på Nord Pool varit den aktuella månaden. Månadens pris redovisas på vår hemsida senast 5 dagar efter varje månadsskifte. Ett rörligt månadspris förlängs automatiskt om du inte säger upp det. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad. 

 

Rörligt timpris


Med rörligt timpris hos oss, varierar ditt elpris per kilowattimme, timme för timme. För att ett rörligt timpris ska bli förmånligt är det viktigt att försöka att undvika att använda el de dyraste timmarna på dygnet och istället styra elförbrukningen till timmar då elen är billigare. Det timpris/kWh du ska betala, bestäms en dag i förskott och beror bland annat på hur dyrt det så kallade timspotpriset på Nord Pool är för just den timmen. Ett timprisavtal förlängs automatiskt om du inte säger upp det. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad. OBS! Det är inte säkert att du kan byta tillbaka till "vanligt" rörligt månadspris eller till fastpris, om du byter till timpriser. Se mer om detta på separatsida. 

 

Fast pris


Med fast pris, har du samma elpris per kilowattimme under en lång tid, till exempel under 1, 2 eller 3 år. Just nu är läget på elmarknaden så ostabilt att vi inte rekommenderar några kunder att välja fastpris. Detta beroende på att man då blir låst med ett mycket högt elpris under en lång tid framåt. Vi rekommenderar att man väntar med att teckna ett fast pris tills elmarknaden indikerar att priserna börjar gå neråt igen. Just nu ser vi inte att priserna kommer gå ner tillräckligt mycket, därför erbjuder vi inte fasta priser just nu.   

 

Anvisningpris - avtalslös


Anvisningspris innebär att du betalar ett fast elpris per kilowattimme. Anvisningspris är ofta dyrt. Anvisningspris får du automatiskt om du köper el till en bostad i Värnamo elnätsområde och INTE själv aktivt tecknat något elavtal. 

Tillägg: Befintliga kunder som före september 2022 hade ett fast elavtal hos Värnamo Energi där avtalstiden löpt ut och de INTE tecknat något nytt elavtal trots att vi skickat en skriftlig påminnelse att det fasta elavtalet upphört, har fått anvisningspris. From oktober 2022 får befintliga kunder vars fasta avtal löper ut, rörligt elavtal när bindningstiden på det fasta löpt ut.

 

Överskottsel, sälja el


Har du egna solceller så kan du sälja din överskottsel till Värnamo Energi, om du är elhandelskund och har avtalsformen Rörligt timpris hos oss. Ersättningen för såld överskottsel är samma som elbörsen Nord Pools spotpris i det aktuella elområdet för den timme då produktionen skett, minus ett avdrag om 4 öre per kilowattimme.

 

Varför ska jag teckna elavtal hos Värnamo Energi?


Det finns flera anledningar till varför det är bra att teckna elavtal hos Värnamo Energi. Framförallt är det tryggt, nära och hållbart! Du får allt 100% förnybar, ursprungsgaranterad el från vattenkraft, vindkraft och/eller sol. Vi ger dig alltid snabb och personlig service. Våra erbjudanden är ärliga och vi har bra priser. Vi är ett lokalt bolag som verkar där du bor, våra vinster går tillbaka till hemkommunen och vi stöttar det lokala föreningslivet. Hos oss får du mer än bara el!  

Vad menas med elområden?


Sverige är indelat i fyra elområden, från SE1 i norr till SE4 söder. Under senare tid har elpriserna varit mycket dyrare i SE3 och särskilt dyrt i SE4. Som elhandelskund kan du köpa din el från vilket elhandelsbolag du vill i hela Sverige. När du tecknar elavtal kontrollerar elhandelsbolaget att du får det elpris du ska ha. Det kan alltså inte "råka" få fel elområdespris när du väl tecknar ett avtal.

Däremot kan det vara lurigt INNAN du tecknat, när du fortfarande jämför priser. Var därför ALLTID noga med att kontrollera att de prisuppgifter du får verkligen gäller rätt elområde! Hela Värnamo kommun ligger i Elområde 4. Skulle du till exempel ha en sommarstuga i Bohuslän, eller skidstuga i Dalarna, så hade du fått elområdespris 2 och 3 till dessa, medans om du skulle köpa el till en bostad i Värnamo kommun så skulle du få elområdespris 4.