Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Så beställer du fjärrvärme <> Vår klimatsmarta bränslemix <> Se alla fjärrvärmeprislistor <> Support Fjärrvärme <> Serviceavtal <> Din fjarrvarmecentral <> Så funkar vår fjärrvärme

 

Så funkar vår fjärrvärme


Fjärrvärme är ett slutet kretsloppssystem där varmvatten pumpas ut i ett fjärrvärmenät, för att på ett energieffektivt och kostnadseffektivt sätt förse anslutna fastigheter med klimatsmart värme. Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen från en central anläggning. Värnamo Energi har sex olika lokala fjärrvärmenät och ett 30-tal pannor där vi kokar vatten. Det kokheta fjärrvärmevattnet leds i nedgrävda ledningar hem till ditt hus.

Din fjärrvärmecentral, hjärtat i ditt eget uppvärmningssystem

Hemma hos dig finns en liten kompakt fjärrvärmecentral, som oftast inte tar större plats än ett badrumsskåp. Inuti fjärrvärmecentralen finns separata rörsystem och värmeväxlare som överför värme från fjärrvärmenätet till ditt eget uppvärmningssytem och till ditt tappvatten (kran- och duschvatten). Fjärrvärmecentralen är din egendom som du ansvarar för. På en separat sida beskrivs fjärrvärmecentralens huvudsakliga delar och hur du kan påverka dem.

Serviceavtal med årlig kontroll

Oavsett hur din fjärrvärmecentral ser ut fungerar alla på samma sätt. Om du tecknar ett fjärrvärme serviceavtal så behöver du inte skruva själv, då hjälper vi dig att sköta om din fjärrvärmecentral på bästa sätt. Bland annat ingår en årlig service (funktionskontroll) då vi kollar packningar, inställningar, tryck och funktion. I serviceavtalet ingår även en kostnadsfri felsökning och jourtjänst.

Grön värme är skön värme!

All vår fjärrvärme är närproducerad, i huvudsak består bränslet av förnybart biobränsle. Askan som blir kvar återför vi som gödning till skogen. Du kan läsa mer om våra fjärrvärmebränslen samt se energimix och miljövärden på en separat sida.