Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Prislistor fjärrvärme <> Support fjärrvärme <> Nyanslutning i fjärrvärmenätet <> Info om vår fjärrvärme

 

Fjärrvärme - Aktuella projekt


Värnamo Energi erbjuder fjärrvärme i sex olika fjärrvärmenät i delar av Värnamo, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna. Fjärrvärmenätet växer och fler fjärrvärmekunder tillkommer successivt. Längre ner på denna sida informerar vi om några av våra pågående fjärrvärmeförtätningar och berättar även om några större aktuella utbyggnationer som pågår just nu. På en separat sida kan du se kartor på redan utbyggda områden.

Projekt Västhorjaskolan / Ekenhaga förskola


Just nu har vi påbörjat omfattande fjärrvärmearbeten vid Lönngatan och Björkgatan i Värnamo. Schakten ska fortsätta utmed Sveavägen upp till den nya grundskolan och sporthallen i Västhorja och sedan vidare även till den nya förskolan vid Ekenhaga. Arbetet kommer att pågå långt fram i höst. Har du frågor och vill veta mer, kan du gärna kontakta vår kundservice!

Vi förser idag Västhorja förskola (1) med klimatsmart och lokalproducerad fjärrvärme. I sommar byggs fjärrvärmenätet ut längs Sveavägen och vidare mot Borgen Outdoor området för att förse fler lokaler, privatvillor, flerbostadshus och företag med fjärrvärme.

På kartan är platserna för nya Västhorja grundskola (2) och nya Ekenhaga förskola (3) utmärkta. Värnamo Energi bygger ut fjärrvärmenätet från Västhorja förskola (1) för att förse de nya lokalerna med klimatsmat uppvärmning. På vår hemsida finns detaljkartor som visar befintlig och planerad utbyggnad i alla våra 6 olika fjärrvärmenät.