Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Prislistor fjärrvärme <> Support fjärrvärme <> Nyanslutning i fjärrvärmenätet <> Info om vår fjärrvärme

 

Fjärrvärme - Aktuella projekt


Värnamo Energi erbjuder fjärrvärme i sex olika fjärrvärmenät i delar av Värnamo, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna. Fjärrvärmenätet växer och fler fjärrvärmekunder tillkommer successivt. Längre ner på denna sida informerar vi om några av våra pågående fjärrvärmeförtätningar och berättar även om några större aktuella utbyggnationer som pågår just nu. På en separat sida kan du se kartor på redan utbyggda områden.

Vi välkomnar nya fjärrvärmekunder
på Lasarettsgatan i Värnamo


Under vecka 47 och 48 kommer vi att ansluta fler nya fjärrvärmekunder på Lasarettsgatan i Värnamo. Har du frågor och vill veta mer, är du välkommen att kontakta vår kundservice!

Lasarettsgatan periodvis avstängd under v47 och v48

I samband med att vi ansluter fler fastigheter till fjärrvärmenätet längs Lasarettsgatan, kommer vägen periodvis vara avstängd. 

Nya fjärrvärmekunder i Forsheda


I alla våra fjärrvärmeorter ansluter vi nya kunder löpande till grön och förnybar uppvärmning. Under vecka 44 anslöt vi fler fastigheter till det lokala fjärrvärmenätet i Forsheda. Vid fjärrvärmebyggnation inne i tätorter gör vi vårt bästa för att på ett säkert och bra utföra installation och grävning bland boende och i trånga miljöer såsom innegårdar.
 
Det är vid nyanslutning fjärrvärmen märks av. När gator öppnas och det grävs för att kunna lägga ner fjärrvärmekulvert.
Men, så snart installationerna är klara - för fjärrvärmen ett bekymmersfritt och tillbakadraget liv. Den bara funkar utan att synas. Men den märks, genom att den är bekväm, smidig och skön!

Projekt Västhorjaskolan / Ekenhaga förskola


Under sommaren 2023 påbörjade vi ett omfattande fjärrvärmearbete som började vid Lönngatan och Björkgatan i Värnamo. Schakten ska fortsätta utmed Sveavägen upp till den nya grundskolan och sporthallen i Västhorja och sedan vidare även till den nya förskolan vid Ekenhaga. Arbetet kommer att pågå långt fram i höst. Har du frågor och vill veta mer, kan du gärna kontakta vår kundservice!

Vi förser idag Västhorja förskola (1) med klimatsmart och lokalproducerad fjärrvärme. I sommar byggs fjärrvärmenätet ut längs Sveavägen och vidare mot Borgen Outdoor området för att förse fler lokaler, privatvillor, flerbostadshus och företag med fjärrvärme.

På kartan är platserna för nya Västhorja grundskola (2) och nya Ekenhaga förskola (3) utmärkta. Värnamo Energi bygger ut fjärrvärmenätet från Västhorja förskola (1) för att förse de nya lokalerna med klimatsmat uppvärmning. På vår hemsida finns detaljkartor som visar befintlig och planerad utbyggnad i alla våra 6 olika fjärrvärmenät.