Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Aktuellt elprisläge


Under stora delar av februari har timpriserna på el varit mycket låga i hela landet, främst beroende på att vädret slog om från januaris högtryck och iskyla, till mildväder, regn och blåst under februari - vilket verkat positivt prissänkande! 

I skrivande då vi passerat februaris mitt ligger elpriserna på lägre nivåer än tidigare. Vi har därmed kunnat sänka vårt fasta elpris ytterligare, jämfört med tidigare ganska höga prisnivåer. När det gäller det rörliga månadspriset kommer uppdatering 5:e februari. Under januari landade det rörliga månadspriset på 1,23 kr/kWh för vårt fossilfria alternativ vilket var lägre än befarat. Under 2024 års inledning var elpriset nämligen rekordhögt vid ett flertal tillfällen. Pristopparna i januari orsakades framför allt av den mycket kalla väderleken men även på grund av att Forsmark 2 endast producerade ca 25% av sin planerade produktion på grund av ett generatorfel, samt att det förekom isbeläggning på några av de större vindkraftverken, vilket medförde stillestånd som förvärrade det svåra elprisläget i januari ytterligare. 


 

Elsprisdiagrammet ovan visar ett exempel på Nord Pools timspotpriser för lördagen den 3 januari i elområde SE4. Observera priserna är "rent" timspotpris utan några påslag. I din totala elkostnad tillkommer kostnad för elcertifikat, ursprungsgarantier, SVK-avgifter, elnätsavgifter samt energiskatt och moms.

Elsprisdiagrammet ovan visar ett exempel på Nord Pools timspotpriser för fredagen den 5 januari i elområde SE4. Observera priserna är "rent" timspotpris utan några påslag. I din totala elkostnad tillkommer kostnad för elcertifikat, ursprungsgarantier, SVK-avgifter, elnätsavgifter samt energiskatt och moms.

Elläget december 2023:

En återblick av elprisläget i december 2023: 6 december återstartades kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 efter över en veckas driftstopp (orsakat av en avvikelse på en ventil på en av anläggningarnas ånggeneratorer). Kärnkraften har därefter fram till och med 29 december legat på 97-100 procent av full kapacitet. Vädret i december var inledningsvis milt och vindfattigt, men avslutades i slutet av månaden med mycket ostadigt och blåsigt väder. Såväl vind som nederbördsmängder ökade. Dessa faktorer medförde att decembers månadspris landade på 116,19 öre/kWh för vårt fossilfria alternativ respektive 126,69 öre/kWh för vårt förnybara alternativ. (Detta kan jämföras med december 2022 som låg på extremhöga 3,8 kr/kWh. Samt november 2023 som låg på 125,23 öre/kWh). 

Elläget januari 2024:

Sista dagarna i december drabbades Forsmark 2 av ett turbinfel vilket reducerade produktionen kraftigt. Detta i kombination med att inledningen av januari bjöd på riktigt kallt och blåsigt väder, där det i norra Sverige var över 40 minusgrader och i södra Sverige snöstorm, ledde till att elpriserna drevs upp rejält i hela landet. Priset toppade fredagen den 5 januari då det extremkallt i hela landet, samtidigt som kärnkraften åter drabbades av kapacitetsproblem. Därmed upplevde vi rekordhöga elpriser i hela landet den 5 januari. Därfter fortsatte iskylan att hålla i sig i södra Sverige, ända fram till 20 januari. 21 januai slog vädret om och vi fick mycket milt med inslag av regn och blåst - vilket verkat positivt prissänkande. Under slutet av janauari förekom minuspriser på Noord Pool vid ett flertal tillfällen, vilket positivt medverkade till att sänka januaris rörliga måndaspris som landade på 1,23 kr/kWh för vårt fossilfria alternativ respektive 1,30 kr/kWh för vårt förnbara el.

Elläget februari 2024:

Sista dagarna i januari och in i februaris inledning sjönk elpriserna drastiskt. Under vecka 4 och 5 fick vi till och med minuspriser på den skandinaviska elbörsen Nordpool under ett flertal tillfällen, vilket tryckt ner elpriserna från de höga toppar vi upplevde i januari. I skrivande då vi passerat februaris mitt ligger elpriserna på lägre nivåer än tidigare. Vi har därmed kunnat sänka vårt fasta elpris ytterligare, jämfört med tidigare ganska höga prisnivåer. Under förutsättning att kärnkraften fortsätter vara stabil samt att vädret fortsätter vara milt och blåsigt, så förväntas elpriserna ligga kvar på dessa låga nivå under februari månad.

Våra rekommendationer just nu


Vi fortsätter att rekommendera rörligt månadspris för merttalet kunder, länk Rörligt månadspris. För kunder som har möjlighet att aktivt styra sin elförbrukning till dygnets billgare timmar, kan rörligt timpris vara ett alternativ. OBS! För timpriskunder gäller det att vara observant på att det just nu förekommer timmar då elpriserna är extremt höga! Se aktuella timpriser på separat infosida, länk Nordpools timspotpriser. För kunder som vill slippa extrema pristoppar under vintern erbjuder vi ett kortare fastprisavtal med 1 års bindingstid, länk Fast 1-årsavtal.

Fossilfritt eller Förnybart! Har du ett pågående rörligt elavtal hos oss, har du möjlighet att själv välja om elen ska vara förnybar eller fossilfri - båda är hållbara alternativ som är bra för klimatet. Läs mer info om vår elmix samt hur det går till att byta elmix på en separat sida. Länk: Skillnad på fossilfri och förnybar el 

*Ovan angivna elhandelspriser är inklusive alla rörliga avgifter samt inklusive moms. 

Elpriser aktuella och jämförande prishistorik

Diagram elpris 2014-2024

Diagrammet visar vårt rörliga elpris under tidsperioden 2014 – 2024. Elhandelspris i öre/kWh, inklusive påslag, elcertifikatsavgift och moms, men exklusive fast årsavgift.

Tabell elpris 2014-2024

Tabellen visar elpriset under tidsperioden 2014 – 2024. Åren redovisas radvis. Längst till höger i varje rad har det genomsnittliga elpriset för respektive år räknats fram.

Diagram jämförelse referensår

Diagrammet jämför vilken nivå det rörliga elpriset legat på under några utvalda referensår med valet förnybar el.

Nord Pools spotpris

Länk till senast uppdaterade elspotpriserna på elbörsen Nord Pool 

EI:s veckorapport 

Länk till Energimarknadsinspektionens veckovis marknadsrapport gällande rådande läge på elmarknaden.

10 faktorer som påverkar elpriset

Det finns en mängd olika faktorer som styr tillgången och efterfrågan på el. Här redovisar vi tio av de viktigaste prisfaktorerna.

Se våra aktuella Prislistor för SE4 och SE3 

Gå till separat sida för att se prislistor för SE4 och SE3.  

Vad kostar elen egentligen?

På SVT's hemsida finns ett jättebra prisverktyg som visar vad elen kostar just nu. Där kan du se vad det kostar att driva några olika elektriska apparater hemma hos dig baserat på om du har "timpris" / eller om du har "månadssnittpris".

Vad är en rimlig förbrukning? Vad kan jag göra för att spara el?

På två separata infosidor ger vi dig enkla tips som kan hjälpa dig att spara el och pengar. Du får även vägledning om hur mycket ström några vanliga elprylar drar, samt hittar länkar till prisverktyg som visar vad dina elektriska apparater därhemma kostar att använda.

Länk: Är min förbrukning normal?

Länk: Energirådgivning - Så sparar du energi & pengar! 

Teckna elavtal online

Frågor om ditt elavtal?

Se din förbrukning?

Fossilfritt eller Förnybart?