Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Aktuellt elprisläge


Under maj 2024 har timpriserna på el fortsatt att svänga kraftigt, men resulterade vid månadens slut i att månadspriset gick ner hela 17 öre jämfört föregående månad.
Majs månadspris landande på 73,54 öre/kWh för vårt fossilfria alternativ respektive 76,04 öre/kWh för det förnybara alternativet. 

Mer detaljerat om elläget

Summering av maj

Maj började torrt och varmt, följt av en kort period med kallare än normalt för att sedan vända tillbaka till högtrycksdominerat och mycket varmt väder igen. Vårfloden tog fart ordentligt. Värmen och högtrycket fortsatte dominera tredje veckan. Mot slutet av månanden fick vi något svalare temperaturer och vårfloden gick in mot slutfasen.

Spotpriserna sjönk i samtliga svenska elområden under maj månad. Vårflodens tillrinningar och vårvärme tillsammans med flertalet helgdagar höll nere priserna.

Priset i området SE4, med stark koppling till Tyskland, har präglats av den så kallade ankkurvan. Priserna hålls låga under timmarna mitt på dagen då solen skiner, men stiger till en betydligt högre nivå under morgon- och kvällstimmarna då vi har högst förbrukning och lägre solproduktion. Detta har lett till att solproducenter i snitt fått mindre än hälften betalt jämfört med medelpriset.

I SE1 blev månadsmedlet 176,38 SEK/MWh (-328,27) och i SE2 176,38 SEK/MWh (-331,54). I SE3 landade spotpriset för månaden på 237,14 SEK/MWh (-326,00) och i SE4 på 505,78 SEK/MWh (-118,73).

Kärnkraftsproduktionen låg på mellan 55–79 procent av full kapacitet i maj på grund av revisoner och reparationer.

Ringhals 3 stängdes för årligt underhåll den 15 maj och förväntas tas i drift igen den 29 juni. Olkiluoto 1 stängde för årligt underhåll den 12 maj och återstarten har nu försenats till den 16 juni.

Under både april och maj har vi sett en uppåtgående trend i de flesta nordiska kontrakten, främst på grund av högre kontinentala elpriser, vilka i sin tur har drivits av högre priser på gas och utsläppsrätter.

Europeiska gaspriser har fortsatt pressats neråt den senaste tiden. Det har funnits en relativt stabil och riklig LNG-tillförsel till Europa, vilket kombinerat med temperaturer över normalen i Europa har lett till låg gasförbrukning och därmed relativt höga gaslager.

Våra rekommendationer just nu


Läget framåt på längre sikt ser relativt bra ut. OBS! Vi vill påpeka att elpriserna fortsatt är extremt oberäkneliga.
När det händer något oförutsett påverkas elpriset omedelbart.

Vi fortsätter att rekommendera rörligt månadspris för mertalet kunder, länk Rörligt månadspris. För kunder som har möjlighet att aktivt styra sin elförbrukning till dygnets billigare timmar, kan rörligt timpris vara ett alternativ. OBS! För timpriskunder gäller det att vara observant på plötsliga svängningar i timpriserna. Se aktuella timpriser på separat infosida, länk Nordpools timspotpriser. För de kunder som vill binda sitt elpris har även de fasta elpriserna gått ner till bättre nivåer just nu, så för den som vill känna sig trygg med ett bundet avtalspris så erbjuder vi ett 1 årsavtal, länk Fast 1-årsavtal.

Fossilfritt eller Förnybart! Har du ett pågående rörligt elavtal hos oss, har du möjlighet att själv välja om elen ska vara förnybar eller fossilfri - båda är hållbara alternativ som är bra för klimatet. Läs mer info om vår elmix samt hur det går till att byta elmix på en separat sida. Länk: Skillnad på fossilfri och förnybar el

Elpriser aktuella och jämförande prishistorik

Diagram elpris 2014-2024

Diagrammet visar vårt rörliga elpris under tidsperioden 2014 – 2024. Elhandelspris i öre/kWh, inklusive påslag, elcertifikatsavgift och moms, men exklusive fast årsavgift.

Tabell elpris 2014-2024

Tabellen visar elpriset under tidsperioden 2014 – 2024. Åren redovisas radvis. Längst till höger i varje rad har det genomsnittliga elpriset för respektive år räknats fram.

Diagram jämförelse referensår

Diagrammet jämför vilken nivå det rörliga elpriset legat på under några utvalda referensår med valet förnybar el.

Nord Pools spotpris

Länk till senast uppdaterade elspotpriserna på elbörsen Nord Pool 

EI:s veckorapport 

Länk till Energimarknadsinspektionens veckovis marknadsrapport gällande rådande läge på elmarknaden.

10 faktorer som påverkar elpriset

Det finns en mängd olika faktorer som styr tillgången och efterfrågan på el. Här redovisar vi tio av de viktigaste prisfaktorerna.

Se våra aktuella Prislistor för SE4 och SE3 

Gå till separat sida för att se prislistor för SE4 och SE3.  

Vad kostar elen egentligen?

På SVT's hemsida finns ett jättebra prisverktyg som visar vad elen kostar just nu. Där kan du se vad det kostar att driva några olika elektriska apparater hemma hos dig baserat på om du har "timpris" / eller om du har "månadssnittpris".

Vad är en rimlig förbrukning? Vad kan jag göra för att spara el?

På två separata infosidor ger vi dig enkla tips som kan hjälpa dig att spara el och pengar. Du får även vägledning om hur mycket ström några vanliga elprylar drar, samt hittar länkar till prisverktyg som visar vad dina elektriska apparater därhemma kostar att använda.

Länk: Är min förbrukning normal?

Länk: Energirådgivning - Så sparar du energi & pengar! 

Teckna elavtal online

Frågor om ditt elavtal?

Se din förbrukning?

Fossilfritt eller Förnybart?