Du är här: Info om våra elavtal <> Teckna avtal online <> Se prislistor <> Se våra rekommendationer

Våra rekommendationer just nu


Just nu rekommenderar vi Rörligt Månadspris. Decembers rörliga månadspris blev 3,80 kr/kWh, vilket var högre än novembers 2,02 kr/kWh men ändå något lägre än augustis rekordhöga 4,13 kr/kWh. Se vår sammanfattning av aktuellt elläge längre ner på sidan. Se även prisdiagram med historiska elpriser, ny veckorapport och Nordpools aktuella spotpriser.


 

Camilla Mörck, elsäljare privatkunder, sammanfattar läget:

- De något lägre priserna i oktober och november, berodde på flera orsaker men främst att temperaturer då var mild, samt att exporten till utlandet minskade på grund av en avstängd exportkabel under början på november. Att många sparade el och minskade sina kWh hade också stor betydelse.

Under december månads början slog kylan till och elpriset rusade snabbt uppåt. I slutet på december blev vädret lyckligtvis mildare och blåsigare vilket leddet till att priserna trycktes ner igen. Det rörliga månadspriset för december landade till slut på 3,8 kr/kWh. För kunder med timpris blev det högst noterade timpriset under december hela 9,25 kr/kWh och det lägsta noterade timpriset under decmber för kunder med timavtal blev 19 öre, så spannet för kunder med timpris blev mycket stort även i december.

Elpriserna påverkas fortfarande av den stora oron i omvärlden, brister i elöverföring, höga priser på kol, gas och utsläppsrätter och ursprungsgarantier. Just nu är vädret milt för årstiden vilket tillfälligt trycker ner elpriserna, men prognoserna längre fram framåt pekar tyvärr mot fortsatt höga prisnivåer. Så det är viktigt att fortsätta använda elen klokt och sparsamt!

Elpriser aktuella och jämförande prishistorik

Diagram elpris 2010-2022

Diagrammet visar vårt rörliga elpris under tidsperioden 2010 – 2022. Elhandelspris i öre/kWh, inklusive påslag, elcertifikatsavgift och moms, men exklusive fast årsavgift.

Tabell elpris 2010-2022

Tabellen visar elpriset under tidsperioden 2010 – 2022. Åren redovisas radvis. Längst till höger i varje rad har det genomsnittliga elpriset för respektive år räknats fram.

Diagram jämförelse referensår

Diagrammet jämför vilken nivå det rörliga elpriset legat på under några utvalda referensår.

Nord Pools spotpris

Länk till senast uppdaterade elspotpriserna på elbörsen Nord Pool 

EI:s veckorapport 

Länk till Energimarknadsinspektionens veckovis marknadsrapport gällande rådande läge på elmarknaden.

10 faktorer som påverkar elpriset

Det finns en mängd olika faktorer som styr tillgången och efterfrågan på el. Här redovisar vi tio av de viktigaste prisfaktorerna.

Prislistor för SE4 och SE3 

Gå till separat sida för att se prislistor för SE4 och SE3.  

Frågor om ditt elavtal?

Se din förbrukning?