Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: All info om vår fjärrvärme <> Prislistor fjärrvärme <> Support fjärrvärme <> Serviceavtal

 

Serviceavtal Fjärrvärme


Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsmetod, har du dessutom tecknat ett serviceavtal behöver du inte göra mer än att lyfta luren om det skulle uppstå problem. Serviceavtal kan tecknas av dig som har en fjärrvärmecentral som är äldre än 2 år (när nyinstallationsgarantitiden löpt ut).

Hur mycket kostar serviceavtal?


Att ha ett fjärrvärmeserviceavtal som tryggar ditt uppvärmningssystem kostar 1290 kr per år.


Debitering görs per dag på fjärrvärmefakturan. I avgiften ingår bland annat en årlig planerad funktionskontroll där våra servicetekniker bestämmer dag och tid med dig.

Vad ingår i Fjärrvärme serviceavtalet?


 • Teknisk telefonsupport alla dagar, dygnet runt
 • Funktionskontroll en gång per år
 • Jourberedskap alla dagar för akut felundersökning*
 • En kostnadsfri felundersökning per kalenderår exklusive material*
 • Självriskeliminering

 

* Om du som kund skulle uppleva problem med din fjärrvärmecentral så ger serviceavtalet dig rätt till ytterligare en (1) kostnadsfri felundersökning per kalenderår utöver den årliga funktionskontrollen. Skulle du behöva 3 eller fler besök debiteras detta enligt gällande prislista. Om du som kund väljer att Värnamo Energi skall åtgärda ett fel som identifierats vid den årliga funktionskontrollen eller vid ett annat felundersökningstillfälle, så debiteras du som kund för material samt för den arbetskostnad som erfordras för att åtgärda felet enligt gällande prislista. Vid ett större fel där kundens egna hemförsäkring används, ingår en självriskeliminering utan kostnad i serviceavtalsavgiften.

Vad servas under den årliga funktionskontrollen?


Har du serviceavtal kommer vi hem till dig en gång per år och gör en årlig funktionskontroll, så du slipper du serva din fjärrvärmecentral själv. Vid servicekontrollen kan du även, om du vill, ställa frågor till vår servicetekniker på plats hemma hos dig. Serviceteknikern kommer vid servicetillfället bland annat kontrollera fjärrvärmecentralens säkerhetsventiler, cirkulationspump, statiskt tryck i värmesystemet, se över packningar, termometrar, med mera och ser till att din fjärrvärmecentral presterar på topp.

Vad menas med självriskeliminering?


För dig som tecknat ett serviceavtal så tillhandahåller Värnamo Energi tillsammans med Sinfra, en självriskeliminerings-försäkring utan extra kostnad. Självriskeliminerings-försäkringen täcker din självrisk om olyckan skulle vara framme.

Vid tillämpning av självriskeliminering sker skadereglering enligt följande:

 1. Du anmäler skadan till ditt ordinarie försäkringsbolag för hem/villa.
 2. När skadebeslut finns framme, fyller du i en skadeanmälningsblankett.
  Länk: PDF Självriskelimineringsblankett.
 3. Blanketten sänder du in till oss på Värnamo Energi så bekräftar vi skadan.
 4. Värnamo Energi sänder blankett vidare till Sinfra.
 5. Sinfra betalar ut ersättning till dig för skadans självrisk enligt försäkringsvillkoren.
  Länk: PDF Försäkringsvillkor

Hur skaffar man serviceavtal?


Mejla vår kundtjänst kund@varnamoenergi.se eller ring 0370-69 41 00 så hjälper vi dig att att fixa ett serviceavtal!