Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Värnamo elnätsområde <> Elnät supportsida <> Elsäkerhet

 

Elsäkerhet


Tänk på att hantering av elektriska apparater och elanslutningar kan innebära livsfara! På denna sida informerar vi om regler och råd vid elinstallationer för att få ett elsäkert hem.

 

Säker el hemma


För att vara säker på att elen och dina elektriska apparater i ditt hem är trygga att använda bör du elbesiktiga ditt hem och installera en jordfelsbrytare.

Vi rekommenderar dessutom att du ALLTID anlitar ett registrerat elföretag med behöriga elektriker, även när det gäller enklare elarbeten, istället för att försöka fixa elen själv. På så sätt undviker du att bli en av de tusentals som varje år drabbas av bränder eller personskador på grund av elfel. Köper du dessutom CE-märkta elprodukter och ser till att elektriska apparater är utom räckhåll för små barn så har du kommit långt.

På Elsäkerhetsverkets hemsida finns tips och goda råd om elbesiktning av ditt hem, där finns även bra information om jordfelsbrytare samt länkar till sida där du kan kolla upp om din elektriker har rätt behörighet.

Länk: Säker el inomhus, Elsäkerhetsverket

 

När det gäller dina elektriska apparater, så är det enligt ellagen ditt ansvar att de är hela och att de används på rätt sätt.

 

När det gäller dina fasta elinstallationer inomhus och utomhus hemma hos dig
(till exempel elledningar, elkablar och eluttag) så kan ansvaret vara olika beroende på om du är ägare eller om du hyr.
Är du ägare – är du ansvarig. Om du hyr – kan ansvaret vara ditt eller hyresvärdens, beroende vad som angivits i ditt hyreskontrakt. Allt arbete med fasta elinstallationer ska utföras av behörig elektriker och bekostas av den som är ansvarig. Kontrollera alltid att den elinstallatör du anlitar finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats Kollaelföretaget.se 

 

När det gäller dina så kallade yttre elnätsinstallationer (till exempel elmätarskåp och elserviser) så har Värnamo Elnät fått ansvaret att sköta dessa enligt Energimarknadsinspektionens beslut om koncessionsrätt

Enklare elarbeten – får du utföra själv


En del enklare elarbeten får du utföra själv. OBS! Är du minsta osäker måste du istället anlita en utbildad elektriker – även enklare elarbeten kan vid ett felaktigt utförande leda till brand och skador och i värsta fall innebära risk för dödsfall!

Exempel på enklare elarbeten som du får utföra själv:

  • byta lampor och lysrör i belysningsarmaturer
  • byta proppar (ersätta en trasig säkring i ditt elskåp)
  • återställa en utlöst automatsäkring i ditt elskåp
  • återställa jordfelsbrytare
  • byta ett 16 A vägguttag till ett nytt uttag (obs du får INTE byta ett ojordat till ett jordat, ej heller göra något med vägguttag över 16 A – då måste en behörig auktoriserad elinstallatör anlitas).
  • byta strömbrytare med högst 16 A
  • byta sladdströmbrytare avsedda för flyttbara armaturer
  • reparera stickproppar och sladduttag

I den kostnadsfria, nedladdningsbara pdf:en Elsäkerhetspocket som ges ut av Elsäkerhetsverket, finns goda råd och handfasta instruktioner hur du ska gå till väga, om du vill utföra enklare elarbeten hemma.

Fasta elinstallationer – ska utföras av behörig elektriker!


Arbete med fasta elinstallationer måste, med vissa undantag, utföras av en behörig elektriker som är godkänd av Elsäkerhetsverket. Med fasta elinstallationer menas till exempel elarbeten som berör dina ”egna” elledningar i bostaden, dina fasta vägguttag och elapparater som har en fast elanslutning.

Värnamo Elnäts elektriker erbjuder inte tjänster som rör privatkunders ”egna” fasta elinstallationer. (Dvs Värnamo Elnät erbjuder inte hjälp med att dra inre elledningar, montera vägguttag, eller installera elapparater etc i din fastighet. Du behöver själv ta kontakt med en behörig elektriker om du ska utföra ett fast elinstallationsarbete hemma hos dig.

OBS! Du måste alltid kontrollera via Elsäkerhetsverkets e-tjänst www.kollaelföretaget.se att den elektriker du tänkt anlita är en behörig, auktoriserad elinstallatör.

Yttre elnätsarbeten – utförs av Värnamo Elnät


Värnamo Elnät äger rättigheten att distribuerar (överföra) el i Värnamo elnätsområde. Värnamo Elnät ansvarar därmed för drift och underhåll av det lokala elnätet. Värnamo Elnät ansvarar även för att din elmätare och dina yttre elserviser är säkra och att de fungerar korrekt. (Med yttre elserviser menas elnätskablar på din tomt, som överför el från det det lokala elnätet och fram till ditt elmätarskåp). Vid vissa yttre elnätsarbeten kan en kostnad komma att tas ut, kontakta kundservice om du har frågor om din elmätare eller arbeten som berör Värnamo Elnäts yttre elserviser.