Hållbarhetsredovisning & Årsredovisning


Hållbarhetsarbete – För Värnamo Energi är det viktigt att ta ansvar för en hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete omfattar perspektiven; Ekologisk hållbarhet, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet och redovisas i en Årlig hållbarhetsredovisning samt tillhörande separat Årsredovisning.