Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Ingång Kundservice <> Konsumenträttigheter <> Klagomålshantering <> Opartisk tvistlösning <> Allmänna avtalsvillkor <> Fjärrvärmelagen

Ingång Fjärrvärme <> Prislistor Fjärrvärme <> Fjärrvärmelagen

 

 

Fjärrvärmelagen


Fjärrvärmelagen (2008:263) reglerar kundens rätt att begära förhandling, medling och uppsägning av sitt fjärrvärmeavtal i samband med en ensidig ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens nackdel. 

Rätt till förhandling och medling


Om du inte nöjd med en ändring av avtalsvillkoren för Värnamo Energis fjärrvärmeleverans har du möjlighet att begära förhandling med oss. En sådan begäran ska göras senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om det nya avtalsvillkoret. Begäran om förhandling ska skickas till:

Värnamo Energi AB
Box 2268
331 02 Värnamo
 
Om förhandlingen inte leder fram till en överenskommelse mellan dig och Värnamo Energi AB kommer vi att meddela dig att förhandlingen är avslutad. Du har då möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden senast tre veckor från den dag Värnamo Energi AB meddelat att förhandlingen avslutats. 

Rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet


Vill du säga upp avtalet om fjärrvärme till följd av nya avtalsvillkor har du rätt att göra det senast två månader från den dag du har underrättats om ändringen. Denna rätt att säga upp avtalet gäller oavsett om du begärt förhandling eller medling om det nya avtalsvillkoret. 

Om du begärt förhandling avseende ändrade leveransvillkor och förhandlingarna inte resulterat i någon överenskommelse, har du rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet senast tre veckor från den dag Värnamo Energi AB meddelat dig att förhandlingarna avslutats. 

Om du har ansökt om medling avseende ändrade leveransvillkor och medlingen inte resulterat i någon överenskommelse, får du säga upp avtalet om fjärrvärme senast tre veckor från den dag Fjärrvärmenämnden meddelat beslut att avsluta medlingen eller om ansökan lämnats utan bifall, senast tre veckor från dagen för detta beslut. 

Om du säger upp avtalet till följd av ändrade leveransvillkor upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen.