Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Teckna avtal online <> Info om våra elavtal <> Vår elmix  <> Bra Miljöval

 

El märkt Bra Miljöval


Värnamo Energi är licensierad att sälja el märkt med "Bra Miljöval" - Sveriges hårdaste miljömärkning för el. Alla kunder som tecknar elhandelsavtal hos Värnamo Energi får förnybar, ursprungsgaranterad el från vattenkraft, vindkraft eller sol, MEN vill du markera ditt gröna ställningstagande ytterligare, så erbjuder vi även, i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen Bra Miljövalsmärkt miljöcertifierad el. För detta betalar du ett tillägg på 13,75 öre per kWh inkl moms.

Varför ska jag välja el märkt Bra Miljöval?

Precis som du kan göra ett miljöval när du köper schampo, mat och förbrukningsvaror, så kan du hos Värnamo Energi även välja att köpa miljöcertifierad el som kvalitetsmärkts med Svenska Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

El som märkts med Bra Miljöval kommer från förnybara källor som dessutom måste uppfylla extra hårda miljökrav.

Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och att biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.

För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs, går pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i ny spännande miljöteknik. Tillägget på 13,75 öre per kWh går alltså direkt till miljöförbättrande åtgärder.

Tilläggskostnaden går till Miljöförbättrande åtgärder

Exempel på miljöförbättrande åtgärder som finansierats med pengar från Bra Miljöval, är tex att det byggts vattenpassager (laxtrappor) förbi vattenkraftverk. Detta skapar förutsättningar för att djur och växter som annars hindras av vattenkraftsstationer även fortsättningsvis ska kunna fortplanta sig och frodas. Läs mer om el märkt Bra Miljöval och se fler exempel på olika miljöprojekt som finansierats med Bra Miljövals-pengar på Naturskyddsföreningens hemsida.