Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Teckna avtal online <> Info om våra elavtal <> Elområden

 

Elområden


Sverige är indelat i fyra elområden, SE1, SE2, SE3 och SE4, från norr till söder. Även de övriga Europiska länderna är indelade i olika elområden. All el som produceras i Europa transporteras till, från och mellan dessa olika elområden.


Vad innebär elområden
för mig som kund?


Att Sverige är indelat i fyra olika elområden medför att elpriserna i SE1, SE2, SE3 och SE4 ibland är olika. Under senare tid har elpriserna varit mycket dyrare i SE3 och särskilt dyrt i SE4. Att priserna varierar beror delvis på brister i överföringskapacitet mellan områdena.

Som elhandelskund kan du köpa din el från vilket elhandelsbolag du vill i hela Sverige. Det som avgör vilket områdespris du får, är var du tänkt använda elen. Om bostaden du köper elen till, ligger i elområde 4, måste du betala elområde 4 priser oavsett vem du köper elen av (elbolag i norra Sverige kan alltså inte erbjuda billigare elpriser än elbolag i södra Sverige).

När du tecknar elavtal kontrollerar elhandelsbolaget att du får det elpris du ska ha. Det kan alltså inte "råka" få fel elområdespris när du väl tecknar ett avtal.

Däremot kan det vara lurigt när du jämför elpriser. Var noga med att alltid kontrollera att de prisuppgifter du får verkligen gäller rätt elområde! Hela Värnamo kommun ligger i Elområde 4. Skulle du till exempel ha en sommarstuga i Bohuslän, eller skidstuga i Dalarna så hade du fått elområdespris 2 och 3 till dessa, medans om du skulle köpa el till en bostad i Värnamo kommun så skulle du få elområdespris 4.   

Hur vet man vilket elområde man tillhör?


På kartan ovanför ser du lite grovt hur elområdesgränserna går. Om din adress ligger nära en gräns kan du gå in på Svenska kraftnäts sida Nätoråden.se finns exakta gränser. Länk: Gå till Nätområden.se

Om du teckna elhandelsavtal online hos Värnamo Energi så visas ditt elområde efter att du angivet adressen.
Länk: Teckna elavtal online

Vill du ha personlig hjälp kan du ringa vår kundservice - vi hjälper dig gärna!

Varför finns det olika elområden?

 

Den mesta elen som svenskarna använder, produceras uppe i norra Sverige, men de flesta svenskarna bor inte upp i norr där det är gott om el, utan bor och arbetar söderut. Därför måste el transporteras genom landet, från norr till söder. Tidvis kan det bli trångt i elnätet, på vissa ställen uppstår så kallade "flaskhalsar". Ibland kan tillräckligt mycket el inte transporteras fram, det uppstår "brist i överföringskapacitet". I de fallen då efterfrågan på el är högre än tillgången, drivs elpriserna upp i de elområdena där det "saknas el". Meningen med att det tidvis är dyrare el i vissa elområden, är att det ska skapas incitament till elproducenter att producera och etablera mer elproduktion i de områden där det tidvis "saknas" el.

Sveriges elnät sitter ihop med Europas elnät. El transporteras inte bara hit och dit inom Sverige, utan även till och från Sverige. Sverige importerar el från till exempel Norge, Finland och Danmark. Samtidigt exporterar vi el tillbaka till Norge, Finland och Danmark, men även till övriga Europa som Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen med flera.

Karta över elområden och flöden i Norra Europa


Kartan visar nedan exempel på hur elen transporteras till eller från olika elområden i Norra Europa. Svenska Kraftnät (SvK) ansvarar för att hålla balans i det svenska elnätssystemet. I perioder när det är "trångt" i elnätet och överföringskapaciteten brister, så uppstår priskillander mellan de olika elområdena. Du kan se fler kartor och information om hur export/import/priser ser ut i realtid på Svenska kraftnäts hemsida, kontrollrummet.