Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om elnätsabonnemang <> Prislistor elnät <> Abonnemangsavgifter

 

Elnät - Abonnemangsavgifter


Prislistan avser elnätsabonnemang för privatkunder i fastigheter som är anslutna till Värnamos elnät. 
Säkringsstorlek 16 - 63 Ampere. 

16 A Lgh*

Abonnemang
Överföringsavgift
Energiskatt
1 825 kr/år
(1 460 kr/år)
32,00 öre/kWh
(25,60 öre/kWh)
53,50 öre/kWh
(42,80 öre/kWh)
Abonnemang
1 825 kr/år
(1 460 kr/år)
Överföringsavgift
32,00 öre/kWh
(25,60 öre/kWh)
Energiskatt
53,50 öre/kWh
(42,80 öre/kWh)

16 A

Abonnemang
Överföringsavgift
Energiskatt
2 710 kr/år
(2 168 kr/år)
32,00 öre/kWh
(25,60 öre/kWh)
53,50 öre/kWh
(42,80 öre/kWh)
Abonnemang
2 710 kr/år
(2 168 kr/år)
Överföringsavgift
32,00 öre/kWh
(25,60 öre/kWh)
Energiskatt
53,50 öre/kWh
(42,80 öre/kWh)

20 A

Abonnemang
Överföringsavgift
Energiskatt
3 950 kr/år
(3 160 kr/år)
32,00 öre/kWh
(25,60 öre/kWh)
53,50 öre/kWh
(42,80 öre/kWh)
Abonnemang
3 950 kr/år
(3 160 kr/år)
Överföringsavgift
32,00 öre/kWh
(25,60 öre/kWh)
Energiskatt
53,50 öre/kWh
(42,80 öre/kWh)

25 A

Abonnemang
Överföringsavgift
Energiskatt
5 025 kr/år
(4 020 kr/år)
32,00 öre/kWh
(25,60 öre/kWh)
53,50 öre/kWh
(42,80 öre/kWh)
Abonnemang
5 025 kr/år
(4 020 kr/år)
Överföringsavgift
32,00 öre/kWh
(25,60 öre/kWh)
Energiskatt
53,50 öre/kWh
(42,80 öre/kWh)

35 A

Abonnemang
Överföringsavgift
Energiskatt
8 200 kr/år
(6 560 kr/år)
32,00 öre/kWh
(25,60 öre/kWh)
53,50 öre/kWh
(42,80 öre/kWh)
Abonnemang
8 200 kr/år
(6 560 kr/år)
Överföringsavgift
32,00 öre/kWh
(25,60 öre/kWh)
Energiskatt
53,50 öre/kWh
(42,80 öre/kWh)

Notera att priser inom parentes är exklusive moms. I abonnemang ingår elsäkerhetsavgift f.n. 13,88 kr/år (11,10 kr/år), nätövervakningsavgift f.n. 5,44 kr/år (4,35 kr/år) samt elberedskapsavgift f.n. 49,00 kr/år (39,20 kr/år).
Prislistan gäller elnätsabonnemang för kunder med säkringsstorlek 16 - 63 A i Värnamo Elnät ABs elnätsområde. 

För att kunna använda el behövs ett elnätsabonnemang hos ett elnätsbolag. Elnätsabonnemanget avser att täcka kostnader för överföring av el till kundens anläggning. Abonnemanget består av en fast årsavgift (abonnemang) samt av en rörlig kostnad (överföringsavgift) som beror på hur många kilowattimmar (kWh) som överförts till kund, statlig energiskatt och moms tillkommer. Val av abonnemang (tariff) beror på storleken på kundens huvudsäkring som i sin tur beror på kundens effektbehov, dvs hur mycket el kunden vill kunna använda samtidigt. Den totala elnätkostnaden räknas ut genom att multiplicera överföringsavgiften plus energiskatt med hur många kWh el som använts under året, därefter adderas abonnemangsavgiften samt moms tillkommer. Information om vilket elnätsabonnemang (tariff) kund har samt hur kundens elförbrukning ser ut finns på kundens faktura eller på Mina sidor på www.varnamoenergi.se 
Utöver elnätskostnad behöver kund betala en elhandelskostnad för själva elen. Elhandelskostnaden betalas separat till det elhandelsbolag kund har valt. 

Se även Särskilda Tillämpningsbestämmelser Elnät Uttagsabonnemang för Säkringskunder 16-63 A och Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012K (Konsument) respektive NÄT 2012 N (Näringsidkare). Värnamo Energi AB med orgnr SE556052687201 fakturerar nätkostnader på uppdrag av Värnamo Elnät AB SE556528056601.

*Prisgrupp Enkeltariff 101 för 16 A Lgh, gäller endast när det finns en gemensam servis för tre eller flerbostadslägenheter, dessutom skall en anläggning för lägenheternas gemensamma elbehov finnas inom den gemensamma servisen.