Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Värnamo elnätsområde <> Info om elnätsabonnemang <> Flytta in eller ut från Värnamos elnätsområde

 

Beställa eller säga upp elnätsabonnemang


Informationen gäller dig som ska flytta IN i Värnamos elnätsområde.
Eller dig som ska flytta UT och vill säga upp ditt befintliga elnätsabonnemang.

För att få el till en bostad måste man ha ett elnätsabonnemang hos ett elnätsbolag som transporterar (överför, distribuerar) el. I Värnamo tätort är det Värnamo Elnät AB som sköter eldistributionen.

 

Man måste även ha ett elhandelsavtal hos ett valfritt elhandelsbolag som köper in och säljer själva elen.
Du kan enkelt teckna ett nytt elhandelsavtal hos Värnamo Energi på hemsidan. Gå till sidan "teckna elavtal"

 

Om du vill avsluta ett elavtal som du har tecknat hos oss behöver du logga in på Mina sidor.

 

Om du vill beställa ett nytt elnätsabonnemang utan att teckna elhandelavtal så ringer du vår kundservice 0370-69 41 00 eller e-posta till kund@varnamoenergi.se

Fakta om elnätsabonnemang


För att få el till din bostad måste du anlita ett elnätsföretag som transporterar (överför, distribuerar) elen.
För detta råder lokala monopol. Som kund är du hänvisad till det elnätsföretag som äger rättigheten att transportera (överföra, distribuera) el där din bostad/fastighet finns. I Värnamo elnätsområde är det Värnamo Elnät som äger rättigheten att transportera (överföra) el och som ansvarar för drift och underhåll av det lokala elnätet.

Om du vill använda el i en elnätsansluten bostad i Värnamos elnätsområde ska du kontakta Värnamo Elnät.
Värnamo Elnät kommer då flytta över elnätsabonnemanget på dig och fortsättningsvis får du en faktura varje månad som avser dina kostnader för elnätsabonnemanget och för överföringen av el till din bostaden/fastigheten. Moderbolaget Värnamo Energi sköter fakturering och kundservice åt elnätbolaget Värnamo Elnät.

Relaterade länkar

Fakta om elhandelsavtal


För att få el behöver du även ha ett elhandelsavtal hos ett elhandelsbolag som köper in el och säljer den till dig.
På Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida finns oberoende information om hur du tecknar elhandelsavtal. Där kan du även se jämförpriser från alla Sveriges elhandelsföretag.

Värnamo Energi - anvisad elleverantör
Om du beställer ett elnätsabonnemang hos Värnamo Elnät, och inte på egen hand väljer att teckna elhandelsavtal med ett valfritt elhandelsbolag, så kommer elen säljas av Värnamo Energi som är Värnamo Elnäts anvisningsleverantör. Du kommer då månadsvis få en ”elhandelsfaktura” från Värnamo Energi som avser dina månatliga kostnader för elen du förbrukat.

Relaterade länkar

Elprisets delar - skillnad på elnät & elhandel


För att få el till din bostad behöver du betala ELNÄTSAVGIFT, ELHANDELSAVGIFT och STATLIGA AVGIFTER.

Samfaktura - Kunder som anlitar ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag som ingår i samma koncern får oftast bara en enda sammanslagen elfaktura – tack vare att elnätsbolaget och elhandelsbolaget då har möjlighet att samfakturera.

Två fakturor - Kunder som valt att köpa sin el (teckna elavtal) hos ett elhandelsbolag som INTE ingår i samma koncern som sitt lokala elnätsbolag, får vanligtvis två elfakturor – en från elhandelsbolaget de valt och en från deras lokala elnätsbolag.

Relaterade länkar
Läs mer: Elprisets delar - se exakt vad som ingår i ditt elpris
Läs mer: Vanliga frågor om fakturan

Vanliga frågor & svar - Vid inflytt / utflytt / adressändring!

 • Är du ny kund? Vad roligt att du vill bli kund hos oss! Gå till bredband, tv, elavtal, elnät eller fjärrvärme och beställ! Du kommer bli ombedd att ange din adress, det beror på att utbud och priser varierar på olika adresser. Länk: Ange din adress

  Är du kund hos oss sedan tidigare? Då ska du alltid logga in på hemsidan FÖRST innan du beställer något!

 • Är du befintlig kund hos oss ska du alltid börja med att logga in på vår hemsida! Efter att du har loggat in på hemsidan blir din adress synlig i ett blått fält långt upp på sidan. Kolla att rätt adress är vald i det blåa fältet. Gå sedan vidare till rubrikerna bredband, tv, elavtal, elnät eller fjärrvärme och beställ till de tjänster du vill ha på adressen som är vald i blåa fältet. 

 • Är du befintlig kund hos oss och redan har avtal på en adress, men nu vill du beställa tjänster på en helt ny adress (till exempel till sommarstugan)?

  - Då ska du först logga in på hemsidan. Klicka sedan på "Byt Adress" i det blå fältet som blir synligt efter att du har loggat in på hemsidan. Därefter lägger du till den nya adressen. Gå sedan vidare till bredband, tv, elavtal, elnät eller fjärrvärme och beställ de tjänster du vill ha på den nya adressen.

 • Bara en av er kan stå som juridiskt och betalningsmässigt ansvarig för elnätsabonnemanget och för elavtalet. Om ni vill ha fjärrvärme måste även fjärrvärmeabonnemanget tecknas av samma person som står för elnätsabonnemanget och elavtalet.

  Allra smidigast för både dig och din sambo/dina medboende är det – om ÄVEN eventuella bredbands- och TV-tjänster tecknas av samma person – men det finns inget krav på detta.

  Dvs om ni vill dela upp betalningsansvaret för tjänsterna, så kan en stå för – elnät, elavtal & fjärrvärme – och den andra stå för bredband & TV.

  MEN Tänk på! Det blir allra mest praktiskt om endast EN person i hushållet står för ALLA avtal med Värnamo Energi, eftersom all information om hushållets tjänster då samlas på en och samma avtalspart. Det blir då enklare att överblicka och ändra hushållets tjänster på Värnamo Energis hemsida.

 • Vid separation, och om en av er ska bo kvar, så behöver ni kolla vem som står för avtalen. Om det är den person som avser bo kvar som står för avtalen, behöver ni inte göra någonting.

  Men, om det är den person som avser att flytta ut, som står för avtalen, så måste i kontakta kundservice på telefon 0370-694100 så hjälper vi er att flytta över avtalen till den som ska bo kvar.

 • Om du avslutat ditt elnätsabonnemang och/eller elhandelsavtal i tid (1 kalendermånad före flytt), så ser vi till att ditt elnätsabonnemang och elhandelsavtal avslutas på den dag du anger som överlåtelsedatum. Din elmätare och eventuell fjärrvärmemätare kommer läsas av på överlåtelsedagen. Senast månaden efter slutavläsningen får du slutfakturan på elnät, elhandel och fjärrvärme. Slutfaktura på dina bredbands- och/eller tv-tjänster får du efter att du avslutat tjänsterna samt efter att uppsägnings- och eventuell bindningstid löpt ut.

  OBS! Vi kommer skicka slutfakturorna till din gamla adress om du inte kontaktar oss och meddelar att du vill att de ska skickas till en annan adress.

 • Du måste säga upp dina avtal senast 1 kalendermånad i förväg! Elnät, elhandelsavtal, fjärrvärme, bredband och tv-tjänster upphör efter din uppsägning så snart uppsägningstiden och eventuella bindningstider (på bredband) löpt ut. 

  Den som tecknat ett avtal är betalningsansvarig tills avtalet sagts upp och eventuella uppsägnings och bindningstider löpt ut. Avtal upphör inte automatiskt och skulder skrivs inte av bara för att du har flyttat. Så glöm inte att avsluta avtalen i god tid innan du flyttar!

 • Kontakta vår kundservice på telefon 0370-694100 så hjälper vi till med allt praktiskt runt el-, fjärrvärme-, bredbands- och tv-avtal som funnits hos oss.

  Efter att vi fått meddelande om dödsfall så upphör avtalen som den avlidne hade. Om du är efterlevande som vill bo kvar, så måste du teckna nya avtal i ditt namn. Om avtalen istället ska flyttas över till ett dödsbo behöver vi veta vart fakturan ska skickas. Ring oss!

 • För att få el till din bostad måste du BÅDE ha ett elhandelsavtal hos ett valfritt elhandelsbolag som köper in och säljer el till dig, du måste OCKSÅ ha ett elnätsabonnemang hos ett elnätsbolag som distribuerar (överför) elen hem till dig. 

  Elhandelsbolag kan du välja själv. Elnätsbolag har monopol. Så även om du bytt till ett annat elhandelsbolag kommer du även fortsättningsvis få en elnätsfaktura om din bostad finns i Värnamo Elnäts eldistributionsområde.


  Länk: Läs mer om elpriset - skillnad på elnät och elhandel

Fler frågor och svar