Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Värnamo elnätsområde <> Info om elnätsabonnemang <> Support elnät <> Ändra säkring

 

Ändra huvudsäkring


Informationen gäller dig som har ett befintligt elnätsabonnemang och vill ändra huvudsäkring

Så går det till att ändra huvudsäkring


Om huvudsäkring
Huvudsäkring för konsument-elanslutningar varierar mellan 16 A (Ampere) och upp till 63 A. Storleken på huvudsäkringen avgör hur mycket ström man kan använda samtidigt. Storleken på huvudsäkringen avgör även delvis elnätskostnaderna. Ju högre säkringsstorlek – ju högre fast abonnemangsavgift. Se separat sida över elnät abonnemangsavgifter. 

Om man som kund enbart har hushållsel (dvs använder bara el för belysning och för att driva hushållsapparater), då är det ofta tillräckligt med 16 A. Men, har man någon form av uppvärmning av sin bostad som kräver mycket el, eller om man brukar använda många elkrävande apparater samtidigt, har ett hemmaspa, eller kanske har laddning av elbilen hemma, ja då kan man behöva ha en högre huvudsäkring.

Begär offert från elinstallatör om du vill ändra säkring
När du vill ändra din huvudsäkring måste du själv anlita en behörig elinstallatör. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats "Kollaelföretaget.se". Begär offert från elinstallatören du valt, så du vet vad du ska betala för arbete och material. Som en tumvisning kan det kosta mellan 3000 kr - 5000 kr att få hjälp av en installatör att ändra huvudsäkringen, beroende på hur mycket elinstallatören behöver åtgärda.

Föranmälan
Elinstallatören håller i alla kontakter gentemot Värnamo Elnät. Elinstallatören gör en beställning av ändring av huvudsäkring å dina vägar, genom att skicka in en så kallad föranmälan.  

Installationsmedgivande
När vi handlagt och godkänt elinstallatörens föranmälan, lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Din elinstallatör utför de åtgärder ni kommit överens om.

Färdiganmälan
När din elinstallatör gjort klart skickar hen in en färdiganmälan

Ändrat elnätsabonnemang
Efter att färdiganmälan handlagts ändrar vi ditt elnätsabonnemang. Beroende på om du säkrat upp eller ner, kommer din fasta abonnemangskostnad höjas eller sänkas. Du behöver inte betala någon avgift till Värnamo Elnät i samband med ändring av säkring.