Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om elnätsabonnemang <> Prislistor elnät <> Engångsavgifter

 

Elnät - Engångsavgifter


Prislistan gäller diverse engångsavgifter som tas ut i samband med; delning eller hopslagning av befintligt abonnemang, flytt av elmätare, i vissa fall vid byte av elmätare eller köp fler, vid beställning av tillfällig elleverans, byggström, samt avgift för så kallad bomkörning. 

Delning av abonnemang

Delning av ett abonnemang till två abonnemang på befintlig servis

Engångsavgift
1 125 kr
(900 kr)
Delning av ett abonnemang till två abonnemang på befintlig servis
Engångsavgift
1 125 kr
(900 kr)

Hopslagning av abonnemang

Hopslagning av två befintliga abonnemang till ett

Engångsavgift
700 kr
(560 kr)
Hopslagning av två befintliga abonnemang till ett
Engångsavgift
700 kr
(560 kr)

Återanslutning av abonnemang*

Tillkoppling av anläggning som kopplats från

Engångsavgift
1 125 kr
(900 kr)
Tillkoppling av anläggning som kopplats från
Engångsavgift
1 125 kr
(900 kr)

Mätarbyte på kunds begäran

Till exempel byte från 1-fas till 3-fas

Engångsavgift
Offereras
Till exempel byte från 1-fas till 3-fas
Engångsavgift
Offereras

Flytt av mätare inne till ute

Från placering inomhus till en ny plats utomhus

Engångsavgift
Gratis
Från placering inomhus till en ny plats utomhus
Engångsavgift
Gratis

Flytt av mätare ute till ute***

Från befintlig plats utomhus till ny plats utomhus

Engångsavgift
1 500 kr
(1 200 kr)
Från befintlig plats utomhus till ny plats utomhus
Engångsavgift
1 500 kr
(1 200 kr)

Elmätare Styckkostnad

Per elmätare vid anslutning av flerbostadshus

Engångskostnad
1 125 kr
(900 kr)
Per elmätare vid anslutning av flerbostadshus
Engångskostnad
1 125 kr
(900 kr)

Tillfällig elleverans, Säkring**

Till- och frånkoppling av tillfälligt säkringsabonnemang

Engångskostnad Mån 1-18 :
Engångskostnad Mån 19 - :
3 000 kr/år
(2 400 kr/år)
3 000 kr/år + 750 kr/mån
(2 400 kr/år + 600 kr/mån)
Till- och frånkoppling av tillfälligt säkringsabonnemang
Engångskostnad Mån 1-18 :
3 000 kr/år
(2 400 kr/år)
Engångskostnad Mån 19 - :
3 000 kr/år + 750 kr/mån
(2 400 kr/år + 600 kr/mån)

Tillfällig elleverans, Effekt**

Till- och frånkoppling av tillfälligt effektabonnemang

Engångskostnad Mån 1-18 :
Engångskostnad Mån 19 - :
5 000 kr/år
(4 000 kr/år)
5 000 kr/år + 750 kr/mån
(4 000 kr/år + 600 kr/mån)
Till- och frånkoppling av tillfälligt effektabonnemang
Engångskostnad Mån 1-18 :
5 000 kr/år
(4 000 kr/år)
Engångskostnad Mån 19 - :
5 000 kr/år + 750 kr/mån
(4 000 kr/år + 600 kr/mån)

Bomkörningsavgift

Avgift vid uteblivande på avtalad tid

Engångskostnad
5 000 kr/år
(4 000 kr/år)
Avgift vid uteblivande på avtalad tid
Engångskostnad
5 000 kr/år
(4 000 kr/år)

Notera att priser inom parentes är exklusive moms. 

Se även Tillämpningsbestämmelser Elnät Anslutningsavgift & Engångsavgift. 

Värnamo Energi AB med orgnr SE556052687201 fakturerar nätkostnader på uppdrag av Värnamo Elnät AB SE556528056601.

* Avser återanslutning av anläggning som varit frånkopplad kortare tid än tre månader. Återanslutning av anläggning som varit frånkopplad längre tid än tre månader kostar från 3250 kr inkl moms.

** OBS! Angiven årsavgift avser minimiavgift vid till- och frånkoppling av tillfällig anläggning. För vissa anläggningar kan annat pris och andra villkor gälla, varför uppgift om avgift och villkor vid tillfälliga anläggningar skall vidimeras av Värnamo Elnät. Vid tillfällig elleverans Säkring tillkommer en månadsavgift efter 18 månader som debiteras tills leveransen ändrats till ett permanent abonnemang. Vid tillfällig elleverans Effekt tillkommer en månadsavgift efter 36 månader som debiteras tills leveransen ändrats till ett permanent abonnemang. Angivna priser förutsätter att det befintliga elnätet har tillräcklig kapacitet.

*** Angivet pris är exklusive kostnad för kabel och markarbete, samt under förutsättning att allt är förberett.