Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om elnätsabonnemang <> Se alla elnätsprislistor <> Engångsavgifter elnät <> Dela eller slå ihop abonnemang

 

Dela abonnemang eller slå samman


  • Informationen gäller dig som har ett befintligt elnätsabonnemang i en fastighet men nu vill ha en extra, separat elmätare i fastigheten.
  • Samt tvärtom, dig som redan har flera abonnemang i en fastighet och nu bara vill ha kvar ett.

Så går det till att dela upp ett elnätsabonnemang


Villkor för att få dela upp abonnemang
Ett befintligt elnätsabonnemang kan delas upp i två separata elnätsabonnemang. Till exempel om du ska bygga om övervåningen på ditt hus till en separat lägenhet och du vill ha ett nytt separat elnätsabonnemang och separat elmätning där.

Notera! För att få dela ett elnätsabonnemang krävs att BÅDA abonnemangen ligger inom samma fastighet. Vid en avstyckning av fastigheten kan man inte dela elnätsabonnemang utan måste då istället göra en nyanslutning på den avstyckade fastigheten. Se separat infosida om nyanslutning.

Vid delning av elnätsabonnemang får inget av abonnemangen ha högre huvudsäkring än befintlig servissäkring. Om något av abonnemangen skulle behöva större huvudsäkring än servissäkringen måste en utökning ske genom att ändra huvudsäkringen. Se separat infosida om ändring av huvudsäkring.

OBS! Notera att OM du vill dra el till en separat extrastuga på tomten (gäststuga eller liknande) så finns inget krav på att du delar upp det befintliga elnätsabonnemanget. Det räcker att du anlitar en auktoriserad elinstallatör som utför elarbetet åt dig. Vi som elnätsbolag behöver inte blandas in.

MEN, om det däremot är en extrastuga som är avsedd för mer PERMANENTA boendeändamål, så krävs en egen servis och en separat elmätare samt att en nyanslutning måste göras, se separat info om Nyanslutning. 

Begär offert från elinstallatör om du vill dela ett abonnemang
När du vill dela ett befintligt abonnemang måste du själv anlita en behörig elinstallatör. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats "Kollaelföretaget.se". Begär offert från elinstallatören du valt, så du vet vad du ska betala för arbete och material. 

Engångavgift för delning av abonnemang
Förutom kostnader till din installatör, måste du betala en engångsavgift för delning av abonnemang till Värnamo Elnät. Se prislista. 

Föranmälan
Elinstallatören håller i alla kontakter gentemot Värnamo Elnät. Elinstallatören gör en beställning av att få dela upp ditt befintliga elnätsabonnemang å dina vägar, genom att skicka in en så kallad föranmälan.  

Installationsmedgivande
När vi handlagt och godkänt din föranmälan om delning av abonnemang, får din elinstallatör ett installationsmedgivande. Din installatör ska då ordna mätarplats samt installera servissäkringar om sådana saknas.

Färdiganmälan
När din elinstallatör gjort klart skickar hen in en färdiganmälan till Värnamo Elnät.

Ny elmätare
Efter att Värnamo Elnät tagit emot och handlagt färdiganmälan åker Värnamo elnäts montörer ut och installerar ytterligare en elmätare hos dig. Vi kommer kontakta dig i samband med mätarbytet. 

Nytt elnätsabonnemang
Efter att din nya elmätare är installerad startat vi upp ytterligare ett elnätsabonnemang åt dig. Vi skickar bekräftelse till dig när allt är klart. Se pris och villkor på separat sida.

Nytt elhandelsavtal
För att få el till det nya avdelade abonnemanget behöver du även teckna ett elhandelsavtal med ett valfritt elhandelsbolag. Om ett elhandelsavtal inte tecknas, kommer elen säljas av Värnamo Energi som är Värnamo Elnäts anvisningsleverantör. Månadsvis kommer du få en ”elhandelsfaktura” från Värnamo Energi eller från annat valt elhandelsbolag, som avser den månatliga kostnaden för elförbrukningen.

Info om det gamla abonnemanget
För elen som används i det befintliga / ursprungliga elnätsabonnemanget, fortlöper det befintliga elhandelsavtal som fanns före delningen (under förutsättning att du hade pågående bindningstid på detta elhandelsavtal, annars kan du själv aktivt passa på att teckna ett nytt elhandelsavtal med valfritt elhandelsbolag).

Se elförbrukning
Efter att den första förbrukningsfakturan skickats ut på den nya elmätaren kan du se din elförbrukning på Mina sidor. 

Så går det till att slå ihop elnätsabonnemang


Villkor för att få slå ihop abonnemang
Om du har fler befintliga elnätsabonnemang i samma fastighet kan du slå ihop dem till ett. Till exempel om ditt hus tidigare bestått av flera lägenheter, men nu enbart ska vara ett enfamiljshus. Notera! För att få slå ihop elnätsabonnemang krävs att abonnemangen är i samma fastighet. Vid sammanslagning av elnätsabonnemang måste det abonnemang som ska behållas ha tillräcklig huvudsäkring. Se separat infosida om ändring av huvudsäkring.

Begär offert från elinstallatör om du vill slå ihop abonnemang
När du vill slå samman fler abonnemang till ett måste du själv anlita en behörig elinstallatör. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats "Kollaelföretaget.se". Begär offert från elinstallatören du valt, så du vet vad du ska betala för arbete och material. 

Engångavgift för sammanslagning av abonnemang
Förutom kostnader till din installatör, måste du betala en engångsavgift för hopslagning av abonnemang till Värnamo Elnät. Se prislista på separat sida.  

Föranmälan
Elinstallatören håller i alla kontakter gentemot Värnamo Elnät. Elinstallatören gör en beställning av att få slå samman dina befintliga elnätsabonnemang å dina vägar, genom att skicka in en så kallad föranmälan.  

Installationsmedgivande
När vi handlagt och godkänt din föranmälan om hopslagning av abonnemang, får din elinstallatör ett installationsmedgivande. Din installatör gör då det arbete som krävs inne i din fastighet.

Färdiganmälan
När din elinstallatör gjort klart skickar hen in en färdiganmälan till Värnamo Elnät.

Borttagning av elmätare
Efter att Värnamo Elnät tagit emot och handlagt färdiganmälan åker Värnamo elnäts montörer ut och permanent avlägsnar de elmätare som inte ska finnas kvar hos dig. Vi kommer kontakta dig i samband med mätarbytet. 

Nytt elnätsabonnemang
Efter att din gamla elmätare är borttagna avslutas de elnätsabonnemangen du inte längre ska ha kvar. Vi skickar bekräftelse till dig när allt är klart. 

Elhandelsavtal
För att få el till det kvarvarande abonnemanget, fortlöper det befintliga elhandelsavtal som fanns hopslagningen (under förutsättning att du hade pågående bindningstid på detta elhandelsavtal, annars kan du själv aktivt passa på att teckna ett nytt elhandelsavtal med valfritt elhandelsbolag).

Se elförbrukning
Du kan se förbrukningen i det abonnemang som finns kvar på Mina sidor.