Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Ingång: Info om våra elavtal <> Avtal sälja överskottsel <> Info om solceller <> Se alla intäkter från solceller
Ingång: Info om elnätsabonnemang <> Elnätsansluta dina solceller <> Prislistor elnät <> Nätnyttoersättning

 

Elnät - Nätnyttoersättning


Har du solceller som är anslutna till Värnamos elnät, får du automatiskt ersättning för all el du matar ut på det lokala elnätet. Syftet med nätnyttoersättningen är att ge incitament till investeringar i produktionsanläggningar som bidrar till samhällsnytta i form av ökning av förnybar elproduktion. Nätnyttoersättningen kan vara momspliktig. Se Skatteverkets regler för momsbefrielse. Värnamo Elnäts för närvarande gällande nätnyttoersättning ser du nedan. 

Prislista Elnätsabonnemang

Inmatning Mikroproducent 16-63 A max 43,5 kW. Gäller from 2023-01-01

Säkring Produktionseffekt Abonnemang Nätnyttoersättning
16-63 A Max 43,5 kW 0 kr/år 8 öre/kWh
(10 öre/kWh)

 

Notera att priser inom parentes är inklusive moms*

Prislistan gäller elnätsabonnemang av typen inmatningsabonnemang för mikroproducenter med säkring 16 - 63 A och produktionseffekt max 43,5 kW i Värnamo Elnät ABs elnätsområde. 

För att en mikroproducent ska ha rätt att mata in överskottsel, från sin egen elproduktion, till det lokala elnätet (tex om mikroproducenten har solceller) behövs ett elnätsabonnemang av typen inmatningsabonnemang. Inmatningsabonnemang avser en rörlig nätnyttoersättning till mikroproducenten för den överskottsel som matas in på elnätet. Mikroproducenten behöver även ha ett elnätsabonnemang av typen uttagsabonnemang, se separat prislista och separata tillämpningsbestämmelser för det.
Värnamo Elnät debiterar ingen extra avgift för fast årsavgift (abonnemang) på inmatningsabonnemang. 

Nätnyttoersättningen räknas ut genom att multiplicera ersättningen med antalet kWh överskotts el som matats ut på elnätet. Information om hur många kWh varje enskild mikroproducent matat ut under månaden finns på Mina sidor.

Utöver nätnyttoersättning från elnätsbolaget, kan mikroproducent även få ersättning för såld överskottsel från ett elhandelsbolag som mikroproducenten själv valt.

Se även Särskilda Tillämpningsbestämmelser Elnät Inmatningsabonnemang Mikroproducent 16-63 A.
Värnamo Energi AB med orgnr SE556052687201 fakturerar nätkostnader på uppdrag av Värnamo Elnät AB SE556528056601

* Om mikroproducenten är konsument (ej momspliktig) så utbetalas nätnyttoersättningen exklusive moms. Om mikroproducenten är momspliktig utbetalas nätnyttoersättningen inklusive moms.  Mikroproducenten skall skriftligen informera Värnamo Elnät om hen är momspliktig för sin produktion av el, för att moms på nätnyttoersättning skall betalas ut. Mikroproducenten ansvarar för att lämnad information till Värnamo Elnät är korrekt och ska på begäran uppvisa momsregistrering. Mikroproducenten är vidare skyldig att utan uppmaning snarast informera Värnamo Elnät om momspliktighet förändras. Om momsutbetalning skett på grund av att mikroproducenten lämnat felaktig information skall mikroproducenten återbetala det felaktigt utbetalda momsbeloppet omedelbart oavsett om mikroproducenten inte förstått att informationen var felaktig.

 

Funderar du på att skaffa solceller?
Läs detta innan du köper!

Länk: Så går det till att skaffa solceller