Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Ingång: Info om våra elavtal <> Avtal sälja överskottsel <> Info om solceller <> Intäkter från solceller
Ingång: Info om elnätsabonnemang <> Elnätsansluta dina solceller 

 

Intäkter från solceller


Värnamo Energi säljer inte solceller, men köper gärna din överskottsel. Dotterbolaget Värnamo Elnät, säljer eller installerar inte solceller men betalar ut nätnyttoersättning till kunder i Värnamos elnätsområde som har elnätsanslutna solceller, samt ser till att den solelen som matas ut på Värnamos lokala elnät mäts och redovisas. Nedan ger vi goda råd och praktisk information för dig som vill investera i en egen solcellsanläggning.

Vad tjänar jag på att skaffa solceller?


– Det finns flera goda anledningar att producera sin egen el

 

Bra för klimatet & för din plånbok!
Du gör en insats för miljön och kan samtidigt spara pengar eftersom du inte behöver köpa så mycket el. När du köper el (tar ut el från elnätet) behöver du både betala för själva elen och för överföringen av elen. När du använder din egen solel slipper du båda dessa kostnaderna och sparar därmed pengar.

Nätnyttoersättning
Vissa timmar på dygnet kommer din solcellsanläggning sannolikt producera mer el än du förbrukar just den timmen. Den elen kan du mata ut på det lokala elnätet. Du kommer då få så kallad "nätnyttoersättning" för den el du matar ut. Nätnyttoersättningen kan vara momspliktig. Se Skatteverkets regler för momsbefrielse. Värnamo Elnäts för närvarande gällande nätnyttoersättning ser du i separat prislista. 

Skattereduktion 
Om du matar in el på elnätet kan du få skattereduktion från Skattemyndigheten. Om din solcellsanläggning är inkopplad på Värnamos lokal elnät, kommer Värnamo Elnät skicka in kontrolluppgift till Skatteverket en gång varje år i januari. I kontrolluppgiften anges hur mycket överskottsel din solcellsanläggning matat ut på det lokala elnätet under föregående kalenderår. Du kommer därefter, till nästkommande deklaration, få ett underlag från Skatteverket som anger hur stor din skattereduktion blir. Se Skatteverkets regler vid solel.

Ersättning för överskottsel
Förutom nätnyttoersättning från ditt elnätsbolag som beskrivs ovan, så kan du även få ytterligare ersättning om du väljer att sälja överskottselen till ett valfritt elhandelsbolag. Ersättningen för såld överskottsel kan vara momspliktig. Se Skatteverkets regler vid solel. Du kan teckna avtal om att sälja din överskottsel med till exempel Värnamo Elnäts anvisningsleverantör Värnamo Energi. Du kan även välja att sälja din överskottsel till ett annat valfritt elhandelsbolag. På konsumenternas elmarknadsbyrå kan du läsa oberoende information om försäljning av överskottsel. Ofta kräver elhandelsbolaget som köper din överskottsel att du ska köpa din övriga el av dem (det vill säga du måste teckna elavtal med den elhandlare du säljer överskottselen till). Kontrollera därför ALLA villkor noga. Titta inte enbart på ersättningsnivån för solelen, utan titta på helheten och även villkoren för elavtalet. Ibland kan fasta avgifter på elavtalet vara kostsamma och "äta" upp prisskillnader mellan olika elhandlares överskottselersättning.