Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Start <> Om oss <>  Bolagsinfo koncernen <> Våra affärsområden

 

Affärsområden - Värnamo Energi koncernen


Värnamo Energi koncernens bolag bedriver verksamhet inom verksamhetsområdena; Elnät, Elhandel, Nät + KO, Tjänster, Entreprenad, Tjänster, Värme och Elproduktion.  

Affärsområde Elnät

Dotterbolaget Värnamo Elnät AB sköter drift och underhåll av eget lokalt elnät samt distribuerar el till konsumenter och näringsidkare inom Värnamos koncessionsområde.

Affärsområde Elhandel

Moderbolaget Värnamo Energi AB erbjuder elandelsavtal och säljer och köper förnybar el till och från konsumenter och näringsidkare i hela Sverige. Inom elhandel hanteras även bolagets laddstolpar.

Affärsområde Nät + KO

Moderbolaget Värnamo Energi AB sköter drift och underhåll av eget lokalt fibernät i hela Värnamo kommun under affärsområdet Nät + KO. Affärsområdet inkluderar även distribution av fibernättjänster och försäljning av dessa mot tjänsteleverantörer. 

Affärsområde Tjänster

Moderbolaget Värnamo Energi AB erbjuder Internet- och TV-tjänster till konsumenter och näringsidkare. 

Affärsområde Produktion

Moderbolaget Värnamo Energi AB sköter drift och underhåll av eget lokalt fjärrvärmenät samt försäljning och distribution av klimatsmart värme till konsumenter och näringsidkare i Värnamo, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna. Inom affärsområdet produktion ingår även elproduktion från bolagets kraftvärmeanläggning. Även bolagets gasverksamhet som innefattar drift och underhåll av egna lokala gasnät samt försäljning och distribution av gas till näringsidkare i Värnamo tätort ingår.

Affärsområde Entreprenad

Moderbolaget Värnamo Energi AB sköter under affärsområde Entreprenad, underhåll av gatljus i Värnamo kommun samt utför entreprenadarbeten med nära anknytning till övriga verksamhetsområden, såsom drift och underhåll enskilda näringsidkares el- och värmeanläggningar.

Affärsområde Elproduktion

Dotterbolaget Värnamo Energi Produktion AB är delägare i vindkraftsanläggningar i Värnamo och Gislaved kommun.