Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Kundservice <> Fakturafrågor <> Betalningspåminnelse 

 

Betalningspåminnelse, inkasso


Information om betalningspåminnelser från Riverty eller inkassokrav om du missat att betala din faktura.

Vad händer om jag inte betalar el- eller fjärrvärmefakturan?


Du måste betala din faktura senast på förfallodagen, dvs den dag som angetts som sista betalningsdag på fakturan. Om du inte kan betala, så rekommenderar vi att du omedelbart kontaktar Värnamo Energi för att se om det finns möjlighet att få ett uppskov. Ett tillfälligt uppskov kan maximalt beviljas en gång per år, men du måste då kontakta Värnamo Energi snabbt!

Ring vår kundtjänst på 0370-69 41 00 för att diskutera eventuellt uppskov. OBS! Om du inte betalar fakturan i tid och inte heller kontaktar oss snabbt, så kommer du få en påminnelsefaktura i pappersform med posten från vår samarbetspart Riverty, du kommer då även behöva betala en påminnelseavgift på 60 kr. Påminnelsefakturan måste betalas, annars går ärendet vidare till Inkasso.

Tänk på! Tyvärr tror vi att de dyra elpriserna kommer hålla i sig under lång tid framöver, så att be om ett uppskov kan vara en temporär lösning som ställer till det mer för dig framöver. Eftersom du då nästa månad måste betala både nästa månadsfakura och den som inte betalats till fullo föregående månad. 

Vad händer om jag inte betalar fakturan för bredband eller tv?


Du måste betala din faktura senast på förfallodagen, dvs den dag som angetts som sista betalningsdag på fakturan. Om du inte betalar kommer du få en påminnelsefaktura plus en påminnelseavgift på 60 kr. Påminnelsefakturan måste betalas, annars går ärendet vidare till Inkasso. Om bredband och/eller tv inte betalas i tid kommer tjänsterna stängas av.

Vad ska jag göra om jag fått en påminnelsefaktura från Riverty?


Vi samarbetar med företaget Riverty i ärenden kring betalningspåminnelser. Har du fått en påminnelsefaktura från Riverty så måste du betala den fakturan (dvs påminnelsefakturan som även inkluderar 60 kronor i påminnelseavgift) senast på det datum som Riverty angett på påminnelsefakturan - annars går det vidare till inkasso.

Har du frågor om VARFÖR du fått en påminnelse ska du vända dig direkt till Riverty:
Telefon: 0340-59 61 16 
E-post: energi.se@riverty.com

Om du tror att den ursprungliga Värnamo Energi fakturan redan är betald behöver du kontrollera din betalning. Kolla upp att du verkligen angett rätt summa, att OCR-numret är rätt och att betalningen har gått till rätt kontonummer. Är uppgifterna korrekta och OM du kan försäkra att betalning genomförts FÖRE eller PÅ ursprungsfakturans förfallodag, så kan du kontakta Riverty. I annat fall måste du betala påminnelsefakturan som inkluderar påminnelseavgift, snarast. (Du kan med andra ord inte betala ursprungsfakturan, utan måste betala påminnelsefakturan). 

Vad händer om min faktura skickats till inkasso?


Om du fått en påminnelsefaktura och den inte betalas i tid, så kommer ditt ärende att skickas till inkasso. Du kommer då få ett inkassobrev av den part som övertagit ärendet. Värnamo Energi upphör då att vara kontakt för det berörda fakturaärendet. Värnamo Energi kan även komma att stänga av din tjänst och avsluta ditt abonnemang.

Om ärendet går vidare till inkasso, så måste du själv kontakta inkassoföretaget om du vill bestrida inkassokravet. Du måste i så fall kontakta inkassoföretaget inom den tidsfrist som finns specificerad i kravbrevet. Det gör du genom att vända dig till avsändaren av inkassokravet och specificera varför du anser att kravet inte är korrekt. Se till att även spara en kopia på dina invändningar av inkassokravet.

Om inkassokravet är korrekt, så är det MYCKET viktigt att du ser till att betala in skulden snarast möjligt och senast inom den tid som anges i kravet. Skulle du av någon anledning vara försenad med din betalning rekommenderar vi starkt att du ringer den som skickat inkassokravet och meddelar att betalningen är på väg. Annars riskerar du ännu fler avgifter eller i värsta fall att inkassoföretaget går vidare med din skuld till Kronofogden. Om ärendet går vidare till Kronofogde kommer inkassoföretaget ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande och om du inte bestrider kravet hos Kronofogden heller, kommer Kronofogden att bekräfta skulden med ett så kallat utslag. Det innebär att inkassoföretaget kan låta Kronofogden driva in skulden genom utmätning. Ett utslag hos Kronofogden innebär även att du får en betalningsanmärkning registrerad på dig. En betalningsanmärkning syns i din kreditupplysning och innebär att det blir svårt för dig att både bli beviljade nya lån, bli beviljad telefonabonnemang och skriva kontrakt för hyreslägenheter. Att få en betalningsanmärkning är alltså något du ska undvika i allra högsta grad.

Vanliga frågor kring fakturan

Fler frågor och svar