Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Se alla elavtalsalternativ <> Om vår klimatsmarta elmix <> Se våra aktuella rekommendationer <> Teckna avtal online <> Se prislistor <> Vintersäkring <> 1 års avtal <> Rörligt månadspris <> Rörligt timpris <> Rörligt timpris

 

Rörligt timpris


Med ett rörligt timpris hos oss, varierar ditt elpris per kilowattimme, timme för timme. Varje timmes unika pris bestäms en dag i förskott. Varje månad får du en faktura där du i efterskott betalar för alla de kilowattimmar du använt under olika timmar under den gångna månaden. Du ser varje enskild timmes förbrukning om du loggar in på hemsidan och sedan går till Mina sidor och fliken förbrukning. På fakturan visas endast det totala antalet kilowattimmar du använt under månaden. Avtal om rörligt timpris förlängs automatiskt om du inte säger upp det. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad. Notera att det inte är säkert att du kan byta tillbaka till ett rörligt månadspris om du en gång valt timpris, detta bestäms av ditt elnätsbolag, se mer om detta längre ner. 

Du kan välja om elen ska vara fossilfri eller förnybar - båda är klimatsmarta alternativ.

Rörligt timpris i korthet


Vad är det för skillnad på rörligt månadspris och timpris?

Timprisavtal

Med ett rörligt timpris, är det mycket upp till dig själv hur höga eller hur låga dina elkostnader kan bli. För att ett timpris ska bli förmånligt är det viktigt att du undviker att använda el på de dyraste timmarna och istället bara användrt el på de billigaste timmarna på dygnet. Tänk på! Har du solceller, elbil, eller stor förbrukning som går att styra för att undvika att använda elen på dyra timmar - så är timpris ett bra alternativ.  

Månadsprisavtal

Med ett rörligt månadspris får du ett "utslätat" kollektivt snittpris som både beror på hur du själv använder el, men som till största delen beror på hur alla andra kunder med månadspris använder sin el. Om kollektivet använder elen klokt blir månadspriset på el billigare för alla i kollektivet. Och tvärtom - om alla kunder med månadspris använder merparten av sin el på dyra timmar, så blir månadspriset dyrare för alla som har månadspris. Tänk på! Alla kunder har inte möjlighet att styra sin förbrukning, så för merparten av elanvändarna är ett ett utslätat månadspris det bästa alternativet. 

Använd elen klokt - oavsett avtal!
OBS! Tänk på att oavsett vilket elavtal du har, så är det alltid mycket vettigt att tänka på att spara på energi och förbruka el så klokt som möjligt. Just nu befinner vi oss i en ansträngd energisituation i hela Europa. Om alla ser över sin förbrukning, kan effekttoppar undvikas, vilket är bra både för plånboken och för klimatet!

Så här redovisar och debiterar vi rörligt timpris


Nord Pools timspotpris
Vårt rörliga timpris baseras på den nordiska elbörsen Nord Pools så kallade timspotpriser. Nord Pool redovisar timspotpriserna  en dag i förväg och publicerar dem på deras hemsida kl 13.00 varje dag. Länk: Se Nord Pools prislistor.   

Rörliga timpåslag som tillkommer
Ovanpå timspotpriset, adderas rörliga timpåslag som består av myndighetsavgifter, som kan variera månad för månad beroende på att priset på detta sätts i Euro, medan du som kund betalar i svenska kronor. April månad låg myndighetsavgifterna i SE4 är 4,01 öre/kWh (3,21 öre/kWh exkl moms). Elcertifikatsavgift tillkommer också med för närvarande 0,20 öre/kWh (0,25 öre/kWh exkl moms).
Du som har ett timprisavtal hos Värnamo Energi, kan välja fossilfri eller förnybar el. För att verifiera vilken elmix du har, köper vi in så kallade ursprungsgarantier. Kostnaden för ursprungsgarantier varierar mycket, då det är en handel som styr detta pris.
Ursprungsgarantierna för Fossilfri el kostar för närvarande 2,50 öre/kWh inkl moms (2 öre/kWh exkl moms).
Ursprungsgarantierna för Förnybar el kostar för närvarande 5 öre/kWh inkl moms (4 öre/kWh exkl moms).
Vårt eget påslag tillkommer och ligger för närvarande på 3,375 öre/kWh (2,70 öre/kWh exkl moms). 

Fasta kostnader
Fast årsavgift tillkommer med 480 kronor/år. Vi debiterar del av årsavgiften varje månad och beroende på hur många dagar det är i den aktuella månaden varierar summan, men ligger runt ca 40 kr/månad.

Så ser du dina enskilda timmars förbrukning
Om du loggar in på vår hemsida och går till Mina sidor och fliken förbrukning, ser du exakt hur mycket el du använt varje timme. Länk: Se min förbrukning på Mina sidor.

Så debiterar vi dina enskilda timmars förbrukning
Vi mäter hur mycket el du förbrukar varje timme, sen multipliceras varje timmes förbrukning med det timpris som gällde för just den timmen (Nord Pools timpspotpris + de rörliga timpåslagen). I slutet på månaden lägger vi ihop kostnaden för alla enskilda timmar, då blir det ett totalpris. Sen lägger vi ihop all förbrukning du haft under månaden. Din unika kostnad delas med din totala förbrukning och då får vi fram ett pris/kWh som vi skriver ut på fakturan. Du betalar alltså ALLTID olika priser för olika timmar i verkligheten, MEN på fakturan skriver vi ut ett snitt. Detta beror på att fakturan annars skulle vara jättelång.

Så går det till om du vill börja eller sluta med timpris


Begär timavläst elmätare
För att du ska kunna få ett rörligt timpris så ska din elmätare vara timavläst, vilket aktiveras av ditt elnätsbolag. Om du tecknar avtal om rörligt timpris med Värnamo Energi, så hjälper vi dig med din anmälan till ditt nätbolag. Elnätsbolaget har då 3 månader på sig att byta avläsningsfrekvens på din elmätare. Bytet utförs kostnadsfritt och det brukar gå snabbare än 3 månader. Det kan hända att nätbolaget kontaktar dig för att komma åt mätaren. Medan du och vi väntar på att elmätaren ska bli redo, får du vårt rörliga månadssnittpris. Så fort timavläsning aktiverats på din elmätare, börjar ditt nätbolag skicka timvärden till oss. Det är först då du börjar debiteras timvis, och därefter kommer din elkostnad fortsättningsvis baseras på hur mycket el du använder vid specifika tider och det aktuella elpriset just då.

 

Ångrat att du begärt timavläsning?
Tänk på! Om du en gång väl har begärt att ditt elnätsbolag ska skicka "timvärden", så måste du betala rörligt timpris för all el du köper. Vill du försöka ändra detta, så måste du själv kontakta ditt elnätsbolag, som i så fall eventuellt kan gå med på att ändra tillbaka din elmätare till "månadsavläsning". Enligt ellagen är elnätsbolag bara tvingade att aktivera timavläsning på kunds begäran, men de är inte tvingade enligt lag att ändra tillbaka till månadsavläsning, därför kan det hända att ditt elnätsbolag vägrar ändra tillbaka till månadsavläsning om du en gång väl begärt att de ska administrera timavläsning.Har du solceller eller säljer överskottsel till oss?
Om du har egen elproduktion med solceller, måste du du betala rörligt timpris, för elen du köper, dvs det är inte valbart att ha någon annan avtalsform än rörligt timpris.


 

Alltid klimatsmart el med Värnamo Energi!


När du tecknar elavtal hos oss kan du välja fossilfri eller förnybar el – båda är klimatsmarta alternativ.

Nyhet! Välj Förnybart eller Fossilfritt

Förnybar el – produceras med vind-, vatten-, sol- och/eller biokraft.
Fossilfri el – produceras med vind-, vatten-, sol-, biokraft och/eller kärnkraft.

Så går det till om du vill byta elmix

Nyhet! Hos Värnamo Energi kan du välja elmix - Fossilfri el eller Förnybar el - båda är klimatsmarta alternativ.
Läs mer om vår elmix och skillnaden mellan förnybart och fossilfritt på en separat infosida. Länk: Vår klimatsmarta el

 • Kul att du vill bli elkund hos oss!

  När man nytecknar ett elavtal hos oss via hemsidan - så kan man enkelt välja Fossilfri eller Förnybar el med en knapptryckning.

  Gå först till vår teckna elavtalssida, där väljer du vilken sorts elavtal du är intresserad av.

  I steg 2 i beställningsflödet kan du sedan välja önskad elmix - fossilfri eller förnybar el.


  Länk: Här tecknar du elavtal online

  Länk: Infosida läs mer info om våra olika elavtal

  Länk: Läs mer om vår klimatsmarta elmix

 • Har du ett pågående fastprisavtal hos oss som är tecknat före oktober 2023, så har du förnybar el i din elmix. Du behöver du vänta tills det fasta avtalet löper ut innan du kan byta mellan förnybar eller fossilfri el.

  I god tid innan ditt befintliga fasta elavtal löper ut får du ett meddelande från oss att det är dags att teckna nytt avtal. Efter att du fått det meddelande kan du gå in på MIna sidor och välja ett nytt avtal och i samband med det välja om din elmix fortsättningsvis ska vara fossilfri eller förnybar. 

  Vill du redan nu veta när ditt fasta elavtal upphör, kan du gå in på MIna sidor under fliken Avtal. Där ser du all info om ditt pågånde fastprisavtal. På Mina sidor ser du även om du har förnybar eller fossilfri el i ditt elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer allmän info om fastprisavtal

 • Om du tecknat Vintersäkring före oktober 2023, så har du Förnybar el i din elmix. Du kan inte ändra elmix under de fem inledande vintermånaderna med fastprisavtal. Om du har Förnybar el i den fasta delen av Vintersäkringen kommer även det rörliga elavtalet som börjar gälla efter 1 april 2024 betså av förnybar el.

  Har du tecknat Vintersäkring efter 24 oktober 2023, har du kunnat välja om elen skulle vara Fossilfri eller Förnybar. 

  Den elmix som är vald för den fasta delen kommer per automatik även gälla för den rörliga delen som träder i kraft 1 april. 

  Vill du ändra elmix mellan förnybart eller fossilfritt på det rörliga månadsprisavtalet som kommer gälla från 1 april, så kan du ändra detta själv på Mina sidor så snart det fasta femmånadersavtalet har löpt ut.

  På MIna sidor under fliken Avtal ser du om du har fossilfri eller förnybar el i ditt elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer allmän info om Vintersäkring

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett fast kompletterings-elavtal, kan du välja om elen i det fasta kompletteringselavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående fastprisavtal hos oss, behöver du vänta tills det fasta avtalet löper ut innan du kan byta mellan förnybar eller fossilfri el på den el du köper till för att komplettera din vind-el.

  I god tid innan ditt befintliga fasta kompletterings-elavtal löper ut, får du ett meddelande från oss att det är dags att teckna nytt avtal. Efter att du fått det meddelandet, kan du gå in på MIna sidor och välja ett nytt avtal - och i samband med det välja om din elmix i kompletterings-elavtalet fortsättningsvis ska vara fossilfri eller förnybar.

  Vill du redan nu veta när ditt fasta kompletterings-elavtal upphör, kan du gå in på MIna sidor under fliken Avtal. Där ser du all info om ditt pågånde fastprisavtal samt ser även info om ditt vindandelsavtal. På Mina sidor ser du även om din kompletteringsel är förnybar eller fossilfri.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + fastprisavtal

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett månadsrörligt kompletterings-elavtal, kan du välja om elen i det rörliga kompletterings-elavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående månadsrörligt kompletterings-elavtal kan du själv byta elmix på kompletteringselen på MIna sidor under fliken Avtal. På Mina sidor ser du om du har förnybar eller fossilfri el i ditt kompletterings-elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + fastprisavtal

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett timpriskompletterings-elavtal, kan du välja om elen i timpriskompletterings-elavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående timpriskompletterings-elavtal, och vill byta mellan förnybar eller fossilfri el, så kontaktar du vår kundservice per mejl, så hjälper vi dig att ändra till den sorts el du föredrar avseende din kompletteringsel.

  På Mina sidor ser du om du har förnybar eller fossilfri el i ditt kompletterings-elavtal.


  Länk: kund@varnamoenergi.se

  Länk: Läs mer allmän info om rörligt timpris

  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + timprisavtal

Varför ska jag teckna elavtal hos Värnamo Energi?

Det finns flera anledningar till varför det är bra att teckna elavtal hos Värnamo Energi. Framförallt är det tryggt, nära och hållbart!

Vi ger dig alltid snabb och personlig service. Våra erbjudanden är ärliga och vi har bra priser. Vi är ett lokalt bolag som verkar där du bor, vi återinvesterar våra vinster i Värnamo kommun samt stöttar det lokala föreningslivet i Värnamoregionen.
För oss är det viktigt med hållbarhetsarbete - därför genomsyras hela vår verksamhet av att vi ständigt har det som är bäst för miljö och människa i åtanke.  

Hos oss får du mer än bara el!