Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om fjärrvärmeabonnemang <> Prislistor fjärrvärme <> Abonnemangsavgifter alla <> Fjärrvärmepriser Värnamo tätort

 

Fjärrvärmepriser - Värnamo tätort


Priser avser abonnemang privatkunder fjärrvärme inom Värnamo tätort.

Angående fjärrvärmepriser 2024

Under många år har Värnamo Energis fjärrvärmeverksamhet haft en mycket stabil och låg kostnadsnivå, med endast små eller inga prisjusteringar. På grund av markant ökade biobränslepriser i kombination med det rådande omvärlds- och konjunkturläget, kommer vi till årsskiftet behöva göra en högre höjning av fjärrvärmepriserna än vanligt. 

Som prisexempel innebär justeringen en ökad kostnad med i genomsnitt ca 300 kr/mån  
för en villakund med en årsförbrukning på 20 000 kWh. Du hittar prislistor som gäller from 2024-01-01 längre ner på denna sida. På denna sida finns även länkar till jämförpriser som visar kostnaden för olika typkunder.

Länk: Här kan du läsa om varför biobränslepriserna ökat

Fr.o.m. 1 jan 2024 Effekt (P) 8 - 49 kW

Årsavgift - Effektavgift fast del
Årsavgift - Effektavgift rörlig del
Energiavgift/MWh Sommar
Energiavgift/MWh Vinter
1056,25 kr/år
(845,00 kr/år)
598,75 xP kr/år
(479,00 xP kr/år)
575,00 kr/MWh
(460,00 kr/MWh)
845,00 kr/MWh
(676,00 kr/MWh)
Årsavgift - Effektavgift fast del
1056,25 kr/år
(845,00 kr/år)
Årsavgift - Effektavgift rörlig del
598,75 xP kr/år
(479,00 xP kr/år)
Energiavgift/MWh Sommar
575,00 kr/MWh
(460,00 kr/MWh)
Energiavgift/MWh Vinter
845,00 kr/MWh
(676,00 kr/MWh)

Notera att pris inom parentes är exklusive moms.

P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk 
Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade 
kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella 
abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första 
gången efter ett kalenderår och därefter årligen. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW. 

Årsavgift består av två delar, dels en fast effektavgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade 
effekten P. 

Energiavgift är en rörlig kostnad per MWh som baseras på förbrukningen och är olika under 
sommarperiod (1 april – 31 oktober) och vinterperiod (1 november – 31 mars). 

Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller 
ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga 
ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av 
förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från 
avgifterna.

Prislista i pdf-format fr.o.m. 2024-01-01: Prislista Värnamo tätort tom 2024-01-01

Mina sidor


Logga in på Mina sidor för att se dina aktuella fjärrvärmekostnader, din förbrukning samt fjärrvärmefakturor. Länk: Instruktion så loggar du in på Mina sidor