Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Teckna elavtal <> Om våra elavtal <> Vår elmix  <> El från kraftvärme

 

Biokraft


Biokraft – el från kraftvärme. Som den del i att begränsa den globala uppvärmningen behöver världens energiproduktion bli mer effektiv. Detta kan ske genom att producera både el och värme i samma anläggning – så kallad kraftvärme.

Värnamo Energi driftsatte 2015 ett helt nytt kraftvärmeverk som producerar både el och värme av lokala biobränslen.
Biokraftverket som fick namnet Lucia levererar 100 % förnybar ljus & värme!

Kraftvärmeverket Lucia

I vårt egna biokraftvärmeverk i Värnamo produceras årligen 16 GWh förnybar el samtidigt som vi producerar klimatsmart fjärrvärme. 16 GWh el motsvarar årsbehovet av el i 8 000 lägenheter.

Elproduktionen sker genom att ånga hettas upp i samband med produktionen av fjärrvärme. Ångan driver en generator som omvandlar rörelseenergi till elektricitet som kan matas ut på elnätet. Generatorn i kraftvärmeverket Lucia har elproduktionsförmåga på 3,6 MW. I biokraftverket produceras även fjärrvärme. Läs mer om vår fjärrvärmeproduktionen på separat sida.

Kraftvärme – energieffektiv elproduktion

I ett kraftvärmeverk produceras både el och värme samtidigt. Det gör kraftvärmen mycket energieffektiv och så mycket som 90% av energin i det tillförda bränslet kan användas. Kraftvärme är därför ett mycket bra sätt att framställa energi på.

En stor fördel med att producera el i ett kraftvärmeverk, är att produktionen ökar och peakar på vintern. När efterfrågan på fjärrvärme ökar, ökar även elproduktionskapaciteten. Jämfört med elproduktion i solcellsanläggningar (som genererar mest el på sommaren när det är ljust och varmt ute) så genererar ett kraftvärmeverk allra mest el när det är mörkt och kallt ute.

Biobränslen omvandlas till el

Elen som produceras i vårt kraftvärmeverk framställs av 100% förnybart bränsle bestående av lokal skogsråvara. Vi använder till 99,99 bränslen som inte behöver importeras, som är förnybara och kretsloppsanpassade. Det rimmar bra med vår långsiktiga målsättning att ge kommuninvånarna, privatpersoner och näringsidkare – förmånliga el- och uppvärmningskostnader och samtidigt minimera samhällets miljöpåverkan.  Användning av lokala biobränslen är hållbart både ur miljömässig och ekonomisk aspekt, se mer på separat sida.