Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
08 juli 2024

Aktuella elpriser juli 2024

Under juni 2024 gick det rörliga priset svagt upp jämfört med maj, men junipriset nu ligger på betydligt lägre nivåer än vad junielpriset låg på under 2023 och 2022.

Summering av juni

Under juni fick vi växlande väderlek med temperaturer på uppåt 33 °C på sina håll i Sverige. Det varma vädret resulterade i något högre förbrukning pga man har använt sig av sin AC och under månadens sista vecka var temperaturen 5–10 °C över vad som är vanligt för årstiden.

Den gågna månaden förekom perioder med mycket goda vindförhållanden och hög solelproduktion vilket tidvis tryckt ner timpriserna. Under juni varierade timpriset i SE4 mellan som lägst -42 öre/kWh och som högst 3,31 kr/kWh!

Tillgängligheten på kärnkraften var drygt 80% och vattenmagasinens nivåer har legat kring det normala.  

Just nu dubbelt så dyrt i SE4 än i SE3

Stora priskillnader mellan SE4 och SE3. Junis månadspris i SE4 landande på 87,03 öre/kWh jämfört med SE3 som hade låga 43,15 öre/kWh. Att elpriset sticker i väg i SE4 beror bland annat på att mycket el exporteras till Tyskland och trissar upp priserna. Så fort det blåser och/eller finns god tillgång på sol så trycks priset tillbaka på lägre nivåer.

Våra rekommendationer just nu


I skrivande stund, 8 juli, har många verksamheter kommit in i semesterperiod. Vädret är ur elprissynpunkt bra - med mycket blåst och regn vilket ger ett överskott i vattenmagasinen och därmed förbättrad hydrologisk balans. Blåsten påverkar elpriserna neråt och har gett många timmar med minuspriser i julis inledning. Har man ett rörligt timpris-avtal och har koll på sin energianvändning har man mycket att vinna just nu.

När vi blickar framåt ser elprisprognosen på kort sikt relativt bra ut. De geopolitiska oroligheterna och striderna i Mellanöstern fortsätter visserligen att påverka elmarknaden negativt, bra fyllnadsgrad i gaslager samt en stark dollar är faktorer som verkar positivt prissänkande på närtid.  

Vi vill påpeka att elpriserna är fortsatt extremt väderberoende och därmed oberäkneliga. När det händer något oförutsett så påverkas elpriset omedelbart. Mindre blåst och oplanerade bortfall i kärnkraften kan snabbt förändra elprisläget.

Vi fortsätter att rekommendera rörligt månadspris för mertalet kunder, länk Rörligt månadspris. För kunder som har möjlighet att aktivt styra sin elförbrukning till dygnets billigare timmar, kan rörligt timpris vara ett alternativ. OBS! För timpriskunder gäller det att vara observant på plötsliga svängningar i timpriserna. Se aktuella timpriser på separat infosida, länk Nordpools timspotpriser. För de kunder som vill binda sitt elpris har även de fasta elpriserna gått ner till bättre nivåer just nu, så för den som vill känna sig trygg med ett bundet avtalspris så erbjuder vi ett 1 årsavtal, länk Fast 1-årsavtal.

Fossilfritt eller Förnybart! Har du ett pågående rörligt elavtal hos oss, har du möjlighet att själv välja om elen ska vara förnybar eller fossilfri - båda är hållbara alternativ som är bra för klimatet. Läs mer info om vår elmix samt hur det går till att byta elmix på en separat sida. Länk: Skillnad på fossilfri och förnybar el

Viktigt att tänka på för dig som har timpris!

Har man ett timprisavtal, behöver man verkligen hålla stenkoll på sitt förbrukningsmönster och styra elförbrukningen till timmar med lägre elpriser, annars kan det blir riktigt dyrt i vinter.  För kunder med timpris blev det högst noterade timpriset under maj 3,31 kr/kWh och det lägsta noterade timpriset under september för kunder med timavtal blev  -42,79 öre/kWh, så spannet var mycket stort under maj.

Rörligt månadspris

Med ett rörligt månadspris hos oss, har du samma elpris per kilowattimme (kWh) en månad i taget. Varje månads unika månadspris bestäms i efterskott och redovisas på vår hemsida senast 5 dagar efter varje nytt månadsskifte. Läs mer om fördelar och skillnader mellan rörligt månadspris och rörligt timpris på separat sida. Vårt senast uppdaterade rörliga månadspris landade på 87,03 öre/kWh för vårt fossilfria alternativ respektive 89,53 öre/kWh för den förnybara elen. 

Fastprisavtal - för dig som vill binda ditt elpris

Med fast pris 1 år, har du samma elpris per kilowattimme under 12 månader. De fasta elavtalen ligger fortfarande på relativt höga nivåer, men för dig som ändå vill binda ditt elpris, är Fast pris 1 år ett alternativ. 

Våra rekomendationer just nu

Elpriserna påverkas fortfarande av den stora oron i omvärlden och även små förändringar i kärnkraftstillgång, temperaturer och blåst påverkar elpriserna väldigt mycket, därför är läget på långre sikt fortsatt svårbedömt. Vi fortsätter vi att rekommendera rörligt månadspris för flertalet kunder, och timpris för de kunder som aktivt har möjlighet att styra sin elförbrukning till timmar med lägre elpriser. För kunder som vill binda sitt elpris erbjuder vi även Fastpris 1 år. 

Så ser du din egen förbrukning på vår hemsida

Logga först in på hemsidan, välj sedan till Mina sidor och Förbrukning. Välj själv om du vill se förbrukning per dag eller månad eller år. Är du kund med timprisavtal så kan du även se din förbrukning på timnivå.