20 maj 2022

Aktuellt om elpriskompensationen

I början av maj fick många av våra kunder en lägre elnätsfaktura, då vi gjorde avdrag för regeringens beslutade elpriskompensation för månaderna december 2021, januari och februari 2022. Nu har det kommit beslut på att även hög elförbrukning i mars månad ska kompenseras, för kunder i SE3 och SE4.

Vad innebär det för mig som kund?

Du som kund behöver inte ansöka om kompensation för höga fakturor i december, januari och februati - kompensationen har redan skett automatiskt - om du var berörd. För elnätskunder hos Värnamo Elnät, har detta skett genom en kreditering på de elnätsfakturor vi skickade ut i maj. Kunder som haft en högre kompensation än fakturabeloppet, kommer få överskjutande belopp flyttat till efterföljande fakturor tills hela kompensationen erhållits.

Är det även aktuellt för dig att få ersättning även för mars, så kommer även detta krediteras på samma sätt som ovan. På regieringens hemsida kan du läsa mer om villkoren som gäller för att få statlig elpriskompensation.