Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
12 september 2023

Angående fjärrvärmepriser 2024

Fjärrvärmepriser 2024


Under många år har Värnamo Energis fjärrvärmeverksamhet haft en mycket stabil och låg kostnadsnivå, med endast små eller inga prisjusteringar. På grund av markant ökade biobränslepriser i kombination med det rådande omvärlds- och konjunkturläget, kommer vi till årsskiftet behöva göra en högre höjning av fjärrvärmepriserna än vanligt. Vilken nivå det blir för Värnamo Energis fjärrvärmekunder kommer fastställas och kommuncieras till kund i oktober.

Vad påverkar fjärrvärmepriserna

Värnamo Energis fjärrvärme produceras till 99,9% av biobränslen. Den ökade konkurrensen om bränslet har en direkt påverkan på vår fjärrvärmeproduktion och prissättning.

  • Fjärrvärme produceras till stor del av restprodukter från skogen och skogsindustriella verksamheter. Cirka 30 procent av världsmarknaden för biobränsle kom tidigare från Ryssland, Belarus och Ukraina, men i och med Rysslands invasion av Ukraina, har flödet av biobränslen från dessa länder helt stoppats. Fjärrvärmeföretag som tidigare importerat därifrån, vänder sig nu till andra länder, bland annat Sverige. Den låga kronkursen har gjort Sverige särskilt attraktivt att importera från. En ökad konkurrens om det svenska biobränslet har drivit upp biobränslepriserna kraftigt. 

  • Det dåliga konjunkturläget har bland annat gjort att byggindustrin dragit i handbromsen. Många sågverk har därmed minskat produktionen av sågade trävaror eftersom efterfrågan av dessa minskar i takt med att byggandet minskar. Detta gör att tillgången på restprodukter från sågverk såsom bark och sågspån, minskat. Dessutom har volymerna av insektsskadade träd (som vanligtvis flisas och används som biobränslen) minskat.

  • Allt sammantaget är höga elpriser, höga drivmedelspriser, hög inflation, höjda räntor samt rådande konjunkturläge, faktorer som påverkar biobränslepriserna och som även har en direkt påverkan på kostnader för drift och underhåll i värmeverken.

    Dessa faktorer påverkar inte bara fjärrvärmebolagens verksamheter utan påverkar såklart alla verksamheter i Sverige och samhället i stort.