Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
11 december 2022

ARKIVERAT - Finns det risk för effektbrist och bortkoppling i vinter?

I media talas det om risk för "effektbrist" i vinter, med möjlig påföljd att elanvändare i Sverige tillfälligt kan få sin el avstängd, så kallad "förbrukningsfrånkoppling".

Värnamo Energi vill här förtydliga att det är Svenska Kraftnät, Länsstyrelsen och Energimyndigheten som fattar besluten OM en sådan bortkoppling måste ske. Skulle det komma ett beslut om bortkoppling, så är det i så fall hela elledningar som kopplas ifrån, inte enskilda utvalda kunder. Vilka elledningar som ska kopplas ifrån bestäms i samråd på regional och lokal nivå. Kommuner, elnätsbolag, statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner ansvarar tillsammans för identifiering och planering så att samhällsviktiga verksamheter kan prioriteras enligt metoden "Styrel". För mer information hänvisar vi till myndigheternas hemsidor.  

Mer information om effektbrist och frånkoppling:


 

Svenska kraftnät (SVK): 
SVKs info om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling

Energimyndigheten & metoden Styrel
Hur avgörs det vilka elledningar som kan komma att kopplas ifrån

Krisinformation.se
Så kan du som privatkund förbereda dig för strömavbrott

Värnamo Energi:
Att koppla från elen lokalt, så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, är ett verktyg som SvK sedan länge haft som en sista utväg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. SvK har aldrig tidigare behövt göra en frånkoppling på grund av effektbrist i Sverige. Det nya för i år är att SvK har klassats upp risken för effektbrist och manuell förbrukningsbortkoppling till ”reell möjlighet”.
Det finns två typer av effektbrist som Svenska Kraftnät (SvK) menar kan uppstå i vinter med lite olika scenario: 

1. Det man oftast tänker på är om det blir en oförutsedd händelse som gör att effekten plötsligt inte räcker till i ett område. Då sker allt väldigt snabbt, om frekvensen i elnäten börjar sjunka (för lite effekt) så sker bortkoppling inom en kvart. SvK ger då order till regionnätsägarna att koppla bort last och information går ut till media om frånkoppling. Det är troligt att många inte kommer nås av informationen från media innan frånkoppling sker. Värnamo Elnät får inte heller någon direktinformation om vi kommer bli drabbade i Värnamo.

2. Det mer troliga scenariot är SvK upptäcker effektbrist en dag i förväg, i samband med den dagliga auktionen på Nord Pool. (Nord Pool är den skandinaviska elbörsen där tillgång på el och pris på el avgörs en dag i förskott). Om efterfrågan på el inte skulle matcha tillgången på elproduktion och import/export, så kommer effektbrist uppstå nästkommande dag. Vid ett sådant scenarie har SvK minst 12h på sig att lösa problemet med att minska efterfrågan på el. Uppmaning kommer då gå ut brett i media att minska förbrukningen.  

 


Tillbaka till startsidan