29 april 2022

Höga tornet utmed 27:an monteras ner

Snart förändras välkända vyn utmed riksväg 27, höga tornet monteras ner, vad händer på anläggningen?...

Snart förändras välkända vyn!

I Värnamo Energis produktionsanläggning, som är väl synlig från riksväg 27, produceras både klimatsmart fjärrvärme och el. Snart kommer den välkända vyn förändras då det höga tornet ska monteras ner. Vad händer på anläggningen?


 

 

El- och värmeproduktionen påverkas inte

- Vi producerar el och värme för fullt, nermonteringen av tornet kommer inte påverka vår energiproduktion alls, säger Stefan Berg, produktionschef på Värnamo Energi. Tornet som vi nu ska riva, är del av en försöks- och demonstrationsanläggning som var i drift fram till år 2000. Invändiga, användbara delar från anläggningen har tagits om hand och vissa komponenter har fraktats vidare till andra intressenter. Nu kvarstår endast att montera ner ”skalet”.

Många förbipasserande tror att vår energiproduktion sker i det höga tornet som syns från vägen. Men så är inte fallet. Lite längre in på anläggningsområdet finns vårt kraftvärmeverk. Där producerar vi värme till alla fjärrvärmekunder i Värnamo. I samma process produceras även el som räcker till 8000 lägenheter. Bränslet som består av restprodukter från skogen, t. ex. grenar, toppar, rötter och bark, får vi från skogarna runt omkring Värnamo. Vi bidrar på så vis med ett värdefullt tillskott av lokalproducerad, förnybar energi.

 

Känns bra med lokalt!

- Det känns bra med lokalt, i synnerhet i dessa tider då hållbarhetsfrågor och nära tillgång till bränsle är mer aktuella än någonsin och vi har en stor efterfrågan på klimatsmart värme och svensk, förnybar el, säger Malin Classon vd.