Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
30 januari 2024

Fjärrvärme – en viktig pusselbit för att nå en fossilfri framtid

All världens energi behöver bli grön och mer effektiv. En övergång till klimatsmarta, fossilfria alternativ måste ske snarast –  inom alla sektorer. Vår fjärrvärme har nått målet & produceras av 99,9% förnybara biobränslen.

Värnamo Energi är med och bidrar till energiomställningen, bland annat genom att vi erbjuder fjärrvärme, som är ett fossilfritt och klimatsmart uppvärmningsalternativ. Kunder som väljer fjärrvärme, istället för olja eller direktverkande el, är aktivt med och gör en betydande insats för vårt klimat!

All vår fjärrvärme produceras lokalt med förnybara biobränslen som till största delen består av flis och bark från lokal skogsavverkning, spån från lokala sågverk samt även pellets och viss del bioolja. Vår målsättning är att det fasta biobränslet ska ha ett ursprung inom en 7 milsradie. 

Att använda lokala biobränslen är bra ur många hållbarhetshänséenden. Dels är det bra rent miljömässigt eftersom sträckan för att transportera bränslet kortas. Det är även bra samhällsekonomiskt, eftersom det skapas arbetstillfällen i flera led i vårt närområde. Arbeten uppstår hela vägen från skogaverkningen, till logistik, hantering, eventuell förädling och slutligen vid produktionen och distributionen av den färdiga fjärrvärmen. Att använda lokala biobränslen är alltså ett smart sätt att framställa ren, fossilfri energi. I vårt värmeverk kan vi dessutom producera el samtidigt som vi gör värme. Det innebär dubbelt nytta. Dels ser fjärvärmen till att behovet av el minskar och dessutom medför fjärrvärmeproduktionen att vi kan producera el. 

Under 2023 har konkurrensen om det svenska biobränslet ökat kraftigt vilket fått till följd att biobränslepriserna rusat. Tidigare kom ca 30 % av världsmarknadens biobränslen från Ryssland, Belarus och Ukraina, men Rysslands invasion av Ukraina har nu helt stoppat flödet av biobränslen från dessa länder. Fjärrvärmeföretag som tidigare importerat därifrån, har istället vänt sig till andra länder bland annat Sverige. Den låga kronkursen har gjort Sverige särskilt attraktivt att importera från. Dessutom har det dåliga konjunkturläget medfört att byggindustrin dragit i handbromsen. Många sågverk har minskat produktionen av sågade trävaror eftersom efterfrågan av dessa minskat i takt med att byggandet minskat. Detta gör att tillgången på restprodukter från sågverk såsom bark och sågspån, minskat. Sammantaget bidrar dessa faktorer att fjärrvärmepriserna för landets fjärrvärmekunder ökar.

För Värnamo Energis fjärrvärmekunder görs en prisjustering årsskiftet 2023-2024. Vi har dock full tillförsikt att vår fjärrvärme är och förblir en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv uppvärmningsform. Vi erbjuder konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser och Värnamo Energi ligger bland topp 25 avseende lägst kostnad, i jämförelse  med 275 andra kommuner som erbjuder fjärrvärme i Sverige. Källa prisjämförelse svenska fjärrvärmekostnader: Nils Holgersson rapporten 2023.