Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
04 juli 2024

Lokalt elnät i toppklass

Vi investerar på många ”nivåer” för att bibehålla ett stabilt lokalt elnät som klarar alla de nya krav och behov som en hållbar omställning medför.

Historiskt är elnäten byggda för att mata ut en relativt förutsägbar volym el till kunderna, men utvecklingen går snabbt inom elnätsområdet. Idag måste elnäten även klara inmatning av el och möta snabba variationer som uppstår i samband med ökad andel förnybar el från vind och solceller, växande laddinfrastruktur, nya smarta eltjänster och en snabbt ökande elektrifiering av
industri och transporter.

Elbehovet i Sverige idag är 170 TWh. År 2045 beräknas elbehovet ha ökat till 330 TWh per år, vilket kräver att elnäten hänger med i utvecklingen. För att vi ska bibehålla ett stabilt lokalt elnät, som varje dag, året om, klarar uppgiften att erbjuda 100% leveranssäkerhet krävs kontinuerliga investeringar.

Värnamo Energi lägger stora resurser på att bygga hållbar infrastruktur och investerar på många ”nivåer” för att förbereda och klara omställningen. Bland annat bygger vi inom en 10 års period tre nya högspänningsmottagningsstationer som klarar variationer och in/ut matning. Vi förstärker även med nya nätstationer. Förstärkning innebär också grävning i gator. Vi är del i kedjan när fastighetsägare installerar solceller.

Det är ett högt tryck på nyetablering av snabbladdare, där en laddstations effektbehov motsvarar en större industri. Längst ut i elnätets förgreningar - hemma hos slutknden har vi under 2023 satt mer än 11 000 stycken nya elmätare. De nya mätarna klarar nya lagkrav på 15 min mätning samt möjliggör export av mätvärden till ny smart teknik som till exempel realtidsmätare. 

Värnamo Elnätsavgifter lägre än rikssnittet 


Värnamo elnät har en ambition att hålla så låga avgifter som möjligt, men som svarar mot de kostnader vi har för att bibehålla vårt högklassiga och driftsäkra lokala elnät!

Vi bygger helt nytt elnät, fjärrvärme och fiber på t ex Mossleplatån, vilket möjliggör för Värnamo att växa.

Under förra året installerade vi över 11.000 nya elmätare. Desaa nya mätare gör det möjligt för våra kunder att använda smart teknik, som tex realtidsmätare.

Länk: Se mer info om din elmätare, HAN-port och realtidsmätare