Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Teckna elavtal <> Om våra elavtal <> Vår elmix  <> Solkraft

 

Solkraft


Solkraft – el från solceller är ett hållbart sätt att producera förnybar el.

Andelen svensk el som produceras i solcellsanläggningar är i nuläget ganska liten. Under 2019 producerades 0,4 % av Sveriges el i solcellsanläggningar. Statliga bidrag till solceller, förbättrad teknik och sjunkande priser på solceller i kombination med bättre möjligheter att lagra energi bidrar till att andelen el från solceller ökar för varje år i det svenska energisystemet.

Nya solcellsanläggningar på Kapellgatan

El från solceller är ett bra komplement till vattenkraft och vindkraft. Nu har Värnamo Energi satt upp 3 olika solcellsanläggningar på Kapellgatan i Värnamo. Den totala solcellsytan uppgår till 700 kvadratmeter. Totalt kommer de nya solcellerna producera ca 100000 kWh förnybar el om året.

Tre olika placeringar av solceller

Våra egna solcellsanläggningar har fått olika placeringar, en på marken, en på vårt platta huvudkontorstak och en på en byggnad som motsvarar ett ”normalt” villatak. På så vis kan vi utvärdera för- och nackdelar med olika placeringar av solcellsanläggningar.

Så producerar du din egen solel

En fördel med solkraft är att den möjliggör såväl storskalig elproduktion för stora elproducenter, som småskalig elproduktion för enskilda kunder som vill producera sin egen klimatsmarta solel i egna solceller på hustaket. Är du intresserad av att producera din egen solel, så finns goda råd och information om hur du ska gå till väga på sidan om Solceller.