Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Teckna elavtal <> Om våra elavtal <> Vår elmix  <> Vindkraft

 

Vindkraft


Vindkraft – 27,2% av den el Värnamo Energi säljer produceras i lokala vindkraftverk. En del av vår vindkrafts-el är närproducerad.

För oss på Värnamo Energi är de viktigt att vara med och aktivt driva på utvecklingen mot en bättre miljö och hållbar framtid, därför vill vi vara med och satsa på vindkraft. Vi är delägare i fyra lokala vindkraftverk som producerar närproducerad el.

Vindkraft är den energikälla som vuxit snabbast de senaste åren. Etableringen av vindkraftverk är en viktig orsak till att fossil elproduktion med stora koldioxidutsläpp, minskar i Europa. Elproduktion i vindkraftverk har låg miljöpåverkan och är ett utmärkt komplement till vattenkraft. När det blåser kan vi spara på vattnet – och tvärt om, när det inte blåser tillräckligt, kan vattenkraftproduktionen snabbt ökas på.

Vindkraftverket Gudrun

Närproducerad el ett stenkast från Värnamo

I det lokala vindkraftverket Gudrun som finns på Jonasboberget i Vallerstad strax utanför Värnamo, producerades under 2023, 6118 MWh förnybar el till Värnamo Energis vindkunder. (Vindkunder är benämningen på elkunder som är andelsägare i VVEF (Vallerstad Vind Ekonomisk förening).

Vindkraftverken Gudrun och Matilda invigdes 2010 och samägs av Värnamo Energi Produktion (25%), PEIJO Kraftproduktion (25%) och VVEF (50%).
Vi tycker att satsningen på vindkraftsverken Gudrun och Matilda i Vallerstad har varit extra roliga att bidra till, eftersom allmänheten har kunnat bjudas in som andelsägare via den ekonomiska föreningen VVEF. Därmed har Värnamo Energi kunnat bidra till att det blivit möjligt för privatpersoner i regionen att producera sin egen förnybara vind-el.

Är du intresserad av att bli andelsägare i VVEF går du in på föreningens hemsida www.vallerstadvind.se och ställer dig på kö.

Vindkraftverket Matilda

Närproducerad el skapar sysselsättning och tillväxt

I det lokala vindkraftverket Matilda som även det finns på Jonasboberget i Vallerstad, producerades 5949 MWh förnybar el till Värnamo Energis vindkunder. Matilda har vid ett flertal tillfällen placerat sig på tio-i-topp listan över bäst producerande inlandsplacerade vindkraftverk.

Vindkraftverken Matilda och Gudrun är båda av fabrikatet Vestas V90, med en effekt på 2 MW. De är 105 m höga och har en rotordiameter på 90 m. Vinglängden är 44 mm. Total höjd när vingen står i topp är hela 150 m.

 

Vindkraftverket Klämman 1

El med samverkan över kommungränserna

I det lokala vindkraftverket Klämman 1 som finns i Reftele i vår grannkommun, producerades under 2023 11540 MWh förnybar el och i Klämman 2 producerades 12196 MWh.  Vindkraftverken på Klämman invigdes 2016.

Vindkraftverken Klämman 1 och Klämman 2, samägs av Värnamo Energi Produktion (5%), E-kraft (40%), PEJO (15%), Gislaved Energi (15%), Ölmestad Vind (10%), Värnamo Energi (5%), Finnvedsbostäder (5%), resterande 10% ägs av 6 olika aktörer (mindre handelsbolag eller näringsidkare med enskild firma).
Totalt producerade de båda vindkraftverken i Reftele över 23 000 MWh närproducerad, förnybar el förra året. Det är ungefär så mycket el som behövs för hushållsel i 11000 lägenheter under ett helt år!

Vindkraftverket Klämman 2

Närproducerad el i högresta lokala vindkraftverk

I det lokala vindkraftverket Klämman 2 som även det finns utanför Reftele, producerades föregående år 11636 MWh förnybar el. Vindkraftverken på Klämman har med sina 200 m blivit nya högresta landmärken i regionen.

Vindkraftverken Klämman 1 och Klämman 2 är båda av fabrikatet Vestas V126, med en effekt på 3,3 MW. De är har en rotordiameter på 126 m och en totalhöjd på hela 200 meter. De platsar därmed på listan över Sveriges högsta vindkraftverk!