Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Kontrollera ditt TV-nät


Det finns mycket som kan störa TV-signalen i en villafastighet med eget TV-nät.
För att säkerställa att din egen utrustning (tex antennkablar, TV-uttag, kontakter, splittar, etc)
har rätt prestanda för att ta emot HD TV-signal på bästa sätt, så måste du kontrollera ett antal punkter.

1. Kontrollera antennkablarna

Kontrollera att antennkablarna har rätt prestanda och att de klarar av den bandbredd som Värnamo Energis TV-signal innehåller. Värnamo Energis TV-signal är för närvarande på 900 MHz i frekvensbandbredd.

Har du ett gammalt antenn-nät från 80-talet i din fastighet, kan denna vara maximerad för 450 MHz. Ännu äldre antenn-nät kan till och med vara maximerade för endast 200 MHz. Dessa äldre antenn-nät var från början avsedda för radiomottagning och fungerar INTE bra för mottagning av Värnamo Energis högfrekventa TV-signal.

OBS! Är ditt befintliga TV-nät för dåligt måste du installera ett nytt TV-nät. Anlita en behörig TV-installatör. Se mer under separat sida där vi beskriver hur skillnaden på ett Stjärn-nät eller Kaskad-nät.

2. Se efter om det finns det någon förstärkare?

Kontrollera om det finns det någon antennförstärkare i fastigheten. Om det finns en antennförstärkare i fastigheten måste du veta med säkerhet om den är bredbandig och om den är korrekt justerad för att TV-signalen inte skall bli under- eller överstyrd. För detta krävs kunskap och mätinstrument. Om du inte vet själv, måste du anlita en behörig TV-installatör.

3. Kolla om nätet är tätt? Läcker det?

Kontrollera att TV-nätet är tätt så att inte signaler läcker in eller ut och orsakar störningar. Det finns mycket i omgivningen som kan störa, tex elektriska fält, mikrovågor, DECT-telefoner, trådlösa larm, trådlösa routrar, mm. Kontrollera därför att ditt TV-nät är HF-tätt (dvs är väl skärmat även i väggkontakterna). Med hög bandbredd medföljer större mängder energi i antennkablarna och därmed ställs högre krav på att TV-nätet är korrekt installerat. Antennkablar består av en grov ledare i centrum och en isolator med en skärmning utanpå. Denna typ av kabel kallas koaxialkabel och finns med enkel, dubbel och trippelskärmning för olika tätheter. När du ansluter dina antennkablar (koaxialkablar) ska du använda så kallade F-kontakter. Dessa kontakter sluter helt tätt runt ledaren. Har dina antennkablar och TV-uttag bra prestanda får du bra bild. Är du osäker på om ditt TV-nät är tätt eller ej, behöver du anlita en behörig TV-installatör.

4. Är eluttagen jordade?

Kontrollera att du inte har jordfel. Var noga med att all TV-utrustning är ansluten till jordade eluttag som är anslutna till fastighetens el-central.

Det räcker inte med att sätta en fördelningslist med jordade uttag, om inte fördelningslisten är ansluten till en verklig jordning i fastighetens el-central. Obs! Om du behöver göra om dina eluttag till jordade uttag måste du anlita en auktoriserad elektriker, se mer på sidan Säker elinstallation.

5. Har du kvar den gamla TV-signalen?

Kontrollera att eventuell gammal TV-signal är borttagen. Har du tidigare tagit emot TV-signal via antenn eller parabol, är det viktigt att du kopplar ifrån dessa signaler (ta bort eventuell kabel mellan antennen (parabolen), se Stjärn-nät. Om du fortsätter ta emot signal från antennen (parabolen) kan detta störa mottagningen av din nya TV-signal från Värnamo Energi.

6. Kontrollera bilden!

När du kontrollerat alla punkterna ovan, kan du gå vidare och ansluta dina TV-apparater. Vi rekommenderar att du installerar programkort och mottagningsutrustning (CA-modul eller digitalbox) så att du kan se HD-signalen. Om du inte köper programkort kan du bara titta på den analoga signalen som ger sämre bild. Efter att du installerat programkort och utrustning kontrollerar du att du har bra bild på varje TV-apparat. Skulle bilden vara dålig, trots att du har god prestanda i ditt TV-nät, så måste det vara något fel på dina TV-apparater. Läs i dina TV-apparaters instruktionsbok. Eller kontakta en behörig elinstallatör. 

TV-nätet inne i din villafastighet är din egendom. Värnamo Energi ger ej personlig support vid installation av TV-nät i privatbostäder. Anlita en behörig TV-installatör om du behöver ytterligare hjälp att kontrollera ditt TV-nät.