Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
14 juni 2024

Aktuella elpriser juni 2024

Under maj 2024 har timpriserna på el fortsatt att svänga kraftigt, men resulterade vid månadens slut i att månadspriset gick ner jämfört årets inledande månader. Majs månadspris landande på 73,54 öre/kWh för vårt fossilfria alternativ respektive 76,04 öre/kWh för det förnybara alternativet. 

 

Summering av maj

Maj började torrt och varmt, följt av en kort period med kallare än normalt för att sedan vända tillbaka till högtrycksdominerat och mycket varmt väder igen. Vårfloden tog fart ordentligt. Värmen och högtrycket fortsatte dominera tredje veckan. Mot slutet av månanden fick vi något svalare temperaturer och vårfloden gick in mot slutfasen.

Spotpriserna sjönk i samtliga svenska elområden under maj månad. Vårflodens tillrinningar och vårvärme tillsammans med flertalet helgdagar höll nere priserna.

Priset i området SE4, med stark koppling till Tyskland, har präglats av den så kallade ankkurvan. Priserna hålls låga under timmarna mitt på dagen då solen skiner, men stiger till en betydligt högre nivå under morgon- och kvällstimmarna då vi har högst förbrukning och lägre solproduktion. Detta har lett till att solproducenter i snitt fått mindre än hälften betalt jämfört med medelpriset.

I SE1 blev månadsmedlet 176,38 SEK/MWh (-328,27) och i SE2 176,38 SEK/MWh (-331,54). I SE3 landade spotpriset för månaden på 237,14 SEK/MWh (-326,00) och i SE4 på 505,78 SEK/MWh (-118,73).

Kärnkraftsproduktionen låg på mellan 55–79 procent av full kapacitet i maj på grund av revisoner och reparationer.

Ringhals 3 stängdes för årligt underhåll den 15 maj och förväntas tas i drift igen den 29 juni. Olkiluoto 1 stängde för årligt underhåll den 12 maj och återstarten har nu försenats till den 16 juni.

Under både april och maj har vi sett en uppåtgående trend i de flesta nordiska kontrakten, främst på grund av högre kontinentala elpriser, vilka i sin tur har drivits av högre priser på gas och utsläppsrätter.

Europeiska gaspriser har fortsatt pressats neråt den senaste tiden. Det har funnits en relativt stabil och riklig LNG-tillförsel till Europa, vilket kombinerat med temperaturer över normalen i Europa har lett till låg gasförbrukning och därmed relativt höga gaslager.

 

Elprisprognos juni och framåt

Vi har nu kommit en bit in i juni och när vi blickar framåt ser elprisprognosen på kort sikt relativt bra ut. De geopolitiska oroligheterna och striderna i Mellanöstern fortsätter visserligen att påverka elmarknaden negativt, men milda väderprognoser i hela Europa, bra fyllnadsgrad i gaslager samt en stark dollar är faktorer som verkar positivt prissänkande på närtid. Vi går mot sommarperiod och varmare väder, vilket minskar elanvändningen och därmed ökar tillgången på el. Varmare väder leder även till snösmältning i norr och vårflod, vilket också verkar prissänkande. 

Vi vill påpeka att elpriserna är fortsatt extremt väderberoende och därmed oberäkneliga. När det händer något oförutsett så påverkas elpriset omedelbart. Just nu står vi med välfyllda vattenmagasin vilket är positivt inför kommande vinter, men blir det en kall vinter med mindre blåst och oplanerade bortfall i kärnkraften, så kan det ändras snabbt bli dyrare elpriser.

Viktigt att tänka på för dig som har timpris!

Har man ett timprisavtal, behöver man verkligen hålla stenkoll på sitt förbrukningsmönster och styra elförbrukningen till timmar med lägre elpriser, annars kan det blir riktigt dyrt i vinter.  För kunder med timpris blev det högst noterade timpriset under maj 3,13 kr/kWh och det lägsta noterade timpriset under september för kunder med timavtal blev  -11,84 öre/kWh, så spannet var mycket stort under maj.

Rörligt månadspris

Med ett rörligt månadspris hos oss, har du samma elpris per kilowattimme (kWh) en månad i taget. Varje månads unika månadspris bestäms i efterskott och redovisas på vår hemsida senast 5 dagar efter varje nytt månadsskifte. Läs mer om fördelar och skillnader mellan rörligt månadspris och rörligt timpris på separat sida. 

Fastprisavtal - för dig som vill binda ditt elpris

Med fast pris 1 år, har du samma elpris per kilowattimme under 12 månader. De fasta elavtalen ligger fortfarande på relativt höga nivåer, men för dig som ändå vill binda ditt elpris, är Fast pris 1 år ett alternativ. 

Våra rekomendationer just nu

Elpriserna påverkas fortfarande av den stora oron i omvärlden och även små förändringar i kärnkraftstillgång, temperaturer och blåst påverkar elpriserna väldigt mycket, därför är läget på långre sikt fortsatt svårbedömt. Vi fortsätter vi att rekommendera rörligt månadspris för flertalet kunder, och timpris för de kunder som aktivt har möjlighet att styra sin elförbrukning till timmar med lägre elpriser. För kunder som vill binda sitt elpris erbjuder vi även Fastpris 1 år. 

Så ser du din egen förbrukning på vår hemsida

Logga först in på hemsidan, välj sedan till Mina sidor och Förbrukning. Välj själv om du vill se förbrukning per dag eller månad eller år. Är du kund med timprisavtal så kan du även se din förbrukning på timnivå.