Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
10 december 2022

Ändrade elnätspriser from 2023-01-01

Avisering om höjda elnätspriser


Regionnätet, som överför el till Värnamos lokala elnät, har höjt regionnätspriserna. Som en direkt följd av detta behöver Värnamo Elnät höja de lokala elnätspriserna from 1 januari 2023. 


 

Vi förstår att många känner oro för ökade kostnader, och att det är en turbulent tid. Att regionnätet höjt regionnätsavgifterna beror bland annat på kostnadsökningar i samband med drift, underhåll och utbyggnad av regionnätet, men även på grund av att elhandelspriserna varit höga under en lång  tid. När el överförs genom elnäten så förloras en del av elen på vägen, den förlust elen måste elnätsbolagen köpa in. När elhandelspriserna är höga, kostar det mer för elnätsbolagen att överföra el till kunderna.

På Värnamo Elnät fortsätter vi att arbeta med den elektrifiering som efterfrågas i vårt samhälle idag, och vi arbetar för att vår energianvändning ska vara hållbar och förnybar. Allt för att säkra er som kunder en trygg leverans av el även i framtiden.

Du hittar mer info om Värnamo Elnäts arbete, prislistor med mera på separat sida.
På hemsidan kan ni även läsa mer om vad som händer på elmarknaden just nu och beskrivning varför elpriserna är höga.

 


Länk: Se elnätsprislistor privatkunder from 2023-01-01
Länk: Se mer om Värnamo Elnät
Länk: Se mer om elhandelspriser och läget på elmarknaden just nu
Länk: Tillbaka till startsidan