01 januari 2022

Mätarbyte

 

Har du fått brev angående byte av elmätare?

I god tid före ett elmätarbyte, skickar vi alltid ut ett brev där vi informerar om när och var bytet ska ske samt vem som ska utföra bytet. Vi gör aldrig oanmälda elmätarbyten!

Under våren kommer företaget Hydrostandard Mätteknik Nordic AB på uppdrag av Värnamo Energi, att byta många elmätare. Har du fått brev om att Hydrostandard ska komma till dig, så ska de legitimera sig vid besöket. Skulle du ändå känna dig osäker kan du ringa direkt till Hydrostandards kundservice för att bekräfta montörens identitet och uppdrag.

 

Tänk på att Montörerna måste kunna stå obehindrat framför elmätaren vid bytet!

För att mätarbytet ska gå snabbt och smidigt behöver du före besöket se till att det inte finns några föremål som blockerar mätaren. Efter mätarbytet får du en funktionsbeskrivning över mätaren.

 

 

Så här går mätarbytet till:

  • Sitter din mätare åtkomligt utomhus behöver du inte vara hemma när montören kommer.
  • Sitter mätaren invändigt eller oåtkomlig, behöver du bekräfta att någon över 18 år är hemma den bokade tiden genom att skicka ett SMS till 070-903 20 4155 eller mejla KC@hydrostandard.se  Ange kundnummer och adress i meddelandet. Sitter mätaren inne eller oåtkomlig och du inte kan vara hemma den föreslagna tiden kan du boka en ny tid, det gör du genom att ringa Hydrostandards kundtjänst.

 

Kontakta Hydrostandard vid alla frågor angående mätarbytet!

Har du frågor angående bytet av elmätare eller vid ombokning av tid ska du kontakta
Hydrostandard på Telefon 0243-248510. Telefontider: måndag-torsdag 7.00-16.00, fredag 7.00-14.00.
Du är även välkommen att skicka ett mejl till KC@hydrostandard.se

 

 

Säkert mätarbyte under COVID 19 pandemin

Om du tillhör riskgrupp och därmed inte vill ha besök eller om du själv är sjuk,
ber vi dig ta kontakt med Hydrostandards kundtjänst 
telefon 0243-248510 alternativt mejla kc@hydrostandard.se

För att säkerställa ett så säkert mätarbyte som möjligt under Coronapandemin följer Hydrostandards medarbetare en utarbetat en rutin för att trygga din och vår hälsa. Alla medarbetare som är på plats på arbetet är friska och utan sjukdomssymtom och har varit symtomfria i minst 48 h innan arbetsdagen börjar. Hydrostandards medarbetare Tvättar regelbundet händerna med tvål och vatten. Hostar och nyser i armvecket (om vi har allergier eller andra kroniska besvär). Tar inte i hand. Har nya engångshandskar på oss vid varje nytt kundbesök. Dessa har vi på oss under hela besöket. Om handskar skulle vara en bristvara så är vi extra noga med att sprita händer före och efter kundbesök. Spritar händerna före och efter ett kundbesök. Håller minst 2 meters avstånd till våra kunder. Vi frågar kunden om de är friska samt om de anser sig tillhöra en riskgrupp. Tvekar kunden skall vi backa och inte tränga oss på. Desinficerar regelbundet utrustning vi använder. Desinficerar kundanläggning före och efter arbetet om möjligt.Har alltid med oss handsprit, engångshandskar och desinfektionsmedel. Vi håller god hygien och genomför regelbunden städning i våra bilar. Om vi inte kan genomföra kundbesöket ber vi kunderna boka om besöket enligt de instruktioner som angivits i bokningsbrevet. Har vi minsta symptom (av någon typ av sjukdom) ska vi stanna hemma från jobbet enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar. Följer framtagna rutiner och instruktioner hos respektive energibolag.

 

Så här fungerar den nya elmätaren

Efter mätarbytet kommer du ha en elmätare av typen Landis+Gyr E360 LTE.
Länk: PDF Instruktion för din nya elmätare

 


Länk: Tillbaka till startsidan

Länk: Läs mer om Värnamo Elnäts tjänster