Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om elnätsabonnemang <> Se alla elnätsprislistor <> Engångsavgifter elnät <> Återanslutning

 

Återansluta frånkopplat abonnemang


Om du har ett befintligt elnätsabonnemang som tillfälligt frånkopplats/stängts av, kan du återansluta/tillkoppla abonnemanget om elmätaren finns kvar och om anläggningen varit frånkopplad högst ett år eller kortare tid. 

Så går det till att återansluta frånkopplat abonnemang


Gäller om elmätaren finns kvar och varit frånkopplad kortare tid än 1 år:


  1. Om ditt elnätsabonnemang varit frånkopplat på grund av bristande betalning,
    behöver du först kontrollera att alla fakturor är betalda.

  2. Kontakta därefter vår kundservice på telefon 0370 -69 41 00,
    så återaktiverar vi ditt elnätsabonnemang. Vid återkoppling debiterar vi en engångsavgift, se prislista.

  3. När ditt elnätsabonnemang startat upp igen, får du fortsättningsvis månadsvis ”elnätsfaktura” från Värnamo Elnät som avser dina månatliga kostnader för elnätsabonnemanget (kostnader för att överföra el till din fastighet), se prislista.

  4. Du måste även ha ett elhandelsavtal hos ett elhandelsbolag som säljer själva elen. Om du haft en kortare, tillfällig frånkoppling fortlöper vanligtvis det befintliga elavtalet du hade före frånkopplingen. Vilket elhandelsavtal du har måste du själv kontrollera. När elen är tillkopplad igen kommer du fortsättningsvis få en ”elhandelsfaktura” som avser dina kostnader för själva elen du förbrukat. Om du har Värnamo Energi som elhandelsbolag ser du aktuella elhandelspriser på denna hemsidan. Om du har valt ett annat elhandelsbolag behöver du kolla elhandelspriser med dem.  

 

Gäller om elmätaren varit frånkopplad längre tid än 1 år, eller har flyttats:


Om elnätsabonnemanget varit frånkopplad längre tid än ett år, eller om elmätaren tagits bort/flyttats från ursprunglig plats, måste du kontakta en behörig elinstallatör som å dina vägar skriftligen beställer en återanslutning genom att skicka in en föranmälan. Kostnaden för återanslutningen beror på hur många år anläggningen varit frånkopplad, samt beroende på vilka åtgärder vi behöver utföra för att återansluta din elmätare, maximalt debiteras samma avgift som för en nyanslutning, se separat prislista samt separat information om hur det går till vid nyanslutning. Länk: Nyanslutning elnät