Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Värnamo elnätsområde <> Info om elnätsabonnemang <> Tillfällig el - byggström

 

Beställa tillfällig el eller byggström


Informationen gäller dig som endast tillfälligt behöver el på plats eller byggnad som inte har el just nu.
Eller dig som vill ha byggström under tiden du bygger nytt hus.

Så går det till att beställa tillfällig el


Begär offert från elinstallatör
Om du vill beställa en tillfällig elanslutning måste du själv anlita en behörig elinstallatör. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats "Kollaelföretaget.se". Begär offert från elinstallatören du valt, så du vet vad du ska betala för arbete och material.

Föranmälan
Elinstallatören håller i alla kontakter gentemot Värnamo Elnät. Elinstallatören gör en beställning av tillfällig elanslutning å dina vägar, genom att skicka in en så kallad föranmälan. OBS! Se till att din elinstallatör skickar in föranmälan i riktigt god tid för att undvika försening. Tänk på! Ibland kan vi behöva förstärka vårt elnät för att klara överföringen av el till din tillfälliga elanslutning, då ökar handläggningstiden!

Färdiganmälan
När föranmälan godkänts kan elinstallatören göra klart sitt arbete, tex sätta ut byggelskåp. Du och din elinstallatör ombesörjer att ett byggelskåp finns på utsatt plats, dvs Värnamo Elnät tillhandahåller ej så kallade hyrskåp. Därefter skickar elinstallatören in en färdiganmälan till Värnamo Elnät.

Byggelmätare
Efter att färdiganmälan handlagts åker Värnamo Elnäts montörer ut och monterar en byggelmätare och ansluter ditt tillfälliga byggelskåp till elnätet.

Engångsavgift för tillfällig el
Du får en faktura som avser avgift för tillfällig elanslutning som du ska betala till Värnamo Elnät. Ett elnätsabonnemang startas baserat på de uppgifter din elinstallatör angivit i färdiganmälan. Du kommer därefter månadsvis få en ”elnätsfaktura” från Värnamo elnät som avser dina månatliga kostnader för ditt tillfälliga elnätsabonnemang och för överföringen av el till ditt byggelskåp.

Elhandelsavtal
För att få el via ditt byggelskåp efter att det tillfälligt anslutits till elnätet, behöver du även teckna ett elhandelsavtal hos ett elhandelsbolag som köper in och säljer själva elen till dig. Om du inte på egen hand tecknar ett elhandelsavtal med ett valfritt elhandelsbolag, kommer elen säljas av Värnamo Energi som är Värnamo Elnäts anvisningsleverantör. Du kommer månadsvis få en ”elhandelsfaktura” från Värnamo Energi, som avser dina månatliga kostnader för själva elen du förbrukat via byggelskåpet.

Gör om ett tillfällig elanslutning till en permanent elanslutning
Om din tillfälliga elanslutning användes på ett bygge, kontaktar du Värnamo Elnät för att avsluta ditt tillfälliga elnätsabonnemang så snart bygget är klart. För att få en permanent anslutning till elnätet behöver du återigen anlita en behörig elinstallatör som gör en beställning på så kallad nyanslutning genom att skicka in en ny föranmälan. Se info Nyanslutning på separat sida.