01 januari 2022

Arvato ny samarbetspartner

Vi har en ny samarbetspartner i ärenden kring betalningspåminnelser...

Arvato är vår nya samarbetspartner vid betalningspåminnelser


 

Vad händer om jag inte betalar Värnamo Energi fakturan?

Du måste betala din faktura senast på förfallodagen, dvs den dag som angetts som sista betalningsdag på fakturan. Om du inte kan betala, så rekommenderar vi att du omedelbart kontaktar Värnamo Energi för att se om det finns möjlighet att få en avbetalningsplan. (En avbetalningsplan eller ett tillfälligt uppskov kan maximalt beviljas en gång per år, men du måste då kontakta Värnamo Energi snabbt! Ring vår kundtjänst på 0370-69 41 00 för att diskutera eventuellt uppskov. OBS! Om du inte betalar fakturan i tid och inte heller kontaktar oss snabbt, så kommer du få en påminnelsefaktura i pappersform med posten plus att du behöva betala en påminnelseavgift på 60 kr.

 

Vad ska jag göra om jag fått en påminnelsefaktura från Arvato?

Vi samarbetar med företaget Arvato i ärenden kring betalningspåminnelser. Har du fått en påminnelsefaktura från Arvato så måste du betala den senast på det datum som anges på påminnelsefakturan annars går det vidare till inkasso. Har du frågor om varför du fått en påminnelse ska du vända dig direkt till Arvato:
telefon 0340-59 61 16
eller e-posta energi.se@arvato.com.

Om du tror att den ursprungliga Värnamo Energi fakturan redan är betald behöver du kontrollera din betalning. Kolla upp att du verkligen angett rätt summa, att OCR-numret är rätt och att betalningen har gått till rätt kontonummer. Är uppgifterna korrekta och om du kan försäkra att betalning genomförts före eller på ursprungsfakturans förfallodag, så kan du kontakta Arvato. I annat fall måste du betala påminnelsefakturan med påminnelseavgift snarast.

Till vänster ser du hur Arvatos påminnelsefaktura ser ut.

Vi samarbetar med Arvato bland annat för att de erbjuder kundtjänst ända till kl 21:00 måndag till och med torsdag vid frågor om påminnelser. Arvato erbjuder även betalning via Swish, vilket Värnamo Energi inte erbjuder i dagsläget.

Vad händer om jag inte betalar Arvatos påminnelsefaktura?

Om du inte betalar påminnelsefakturan går ärendet vidare till inkasso.

 


Länk: Mer information om betalningspåminnelse, inkasso och uppskov