Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
12 september 2023

Stort tack till alla som deltog i vår kundundersökning och gav oss betyget "Väl godkänd"

Tack till alla kunder som var med och bidrog med svar i den kundnöjdhetsundersökning vi utförde strax före semestern. Resultatet visar att våra kunder är extra nöjda när det gäller leveranssäkerhet, vi får även  och beröm för trevligt och kompetent bemötande och många kunder uppskattar vårt hållbarhetsarbete. Vi är jätteglada över att våra kunders respons på vår service och våra tjänster, stämmer väl med våra värdeord - Tryggt, Nära, Hållbart!

Bra, Lokala, Pålitliga

I undersökningen ombeds kunder beskriva sitt energibolag med ett valfritt ord, och de topp-tre ord som våra egna kunder nämner för att beskriva oss är ”Bra”, ”Lokalt” och ”Pålitligt”.

I undersökningen får vi svar på hur ni kunder uppfattar våra tjänster och vår service. Undersökningsresultaten visar att vi har styrkor när det gäller leveranssäkerhet, bemötande, tillgänglighet och kompetens. 

98 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med leveranssäkerheten

Vi lägger stora resurser på att upprätthålla en hög leveranssäkerhet och gör vårt yttersta för att se till att el, värme och IT-kommunikation överförs till våra kunder utan avbrott. Genom planerat förebyggande underhåll och investeringar ser vi till att bolagets produktionsenheter och distributionsnät har hög tillförlitlighet. Vi är glada över att våra kunder uppmärksammar och uppskattar detta. 98 % av kunderna är nöjda eller till och med mycket nöjda med vår driftsäkerhet!

I undersökningen framkommer att många kunder har uppmärksammat att vi alltid lägger ut driftinformation på vår hemsida vid tillfälliga störningar. Många kunder har även önskemål om att även få denna typ av driftaviseringar via sms eller mejl. Detta är något vi tar till oss och tittar efter lösningar. 

97 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med vårt bemötande

Vi anstränger oss för att alltid kunna erbjuda våra kunder bra service, rätt priser och tjänster med hög kvalitet. Fördelarna med att anlita sitt lokala bolag är att vi alltid finns nära. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och du ska snabbt få hjälp av kompent pesonal. I kundundersökningen är 97 % av de tillfågade nöjda eller mycket nöjda med vårt bemötande.

I kundundersökningen framkommer att många kunder gärna hade haft en ännu tätare relation med oss. De ser gärna att vi hör av oss mer, att vi blir mer synliga. Det här tar vi till oss och kommer under hösten jobba med att på olika sätt nå ut ännu mer till våra kunder, via mejl, sms eller i andra samanhang.

Vi är mycket tacksamma för all feedback och förslag på förbättringar

Det är så värdefullt för oss att få både ris och ros. De kommentarer vi fått in på vad vi kan bli bättre på är ett värdefullt underlag för oss att jobba vidare med. Vårt förbättringsarbete är ett arbete som ständigt pågår och som kommer att fortsätta för att du som kund ska få den allra bästa upplevelsen av Värnamo Energi som du kan få.