04 november 2022

Elpriserna lägre än augusti och september

Elpriserna ligger fortsatt på mycket höga nivåer, vi rekommenderar rörligt avtal....
Diagram på rörligt elpris från 2009 fram till idag

Oron på elbörsen fortsätter, oktober månads snittpris sjönk till 1,16 kr/kWh jämfört med augustis rekordhöga 4,13 kr/kWh. Lägre elpriser beror på flera orsaker men främst att förbrukningen har minskat beroende på högre temperaturer än normalt och att många har sett över sina förbrukningar och minskat sina kWh. Vilket är jätte viktigt att vi alla fortsätter tänka på inför kommande vinter, spara kWh där vi kan och styra förbrukningar till billigare timmar. Elpriset påverkas dock fortfarande av oron i omvärlden, brister i elöverföring, höga priser på kol, gas och utsläppsrätter, oro över låga vattennivåer i de nordiska vattenmagasinen samt mindre kärnkraft än beräknat. Prognoser för elpriser det närmaste året ligger fortfarande på mycket höga nivåer mot tidigare år.

Elkompensation

Under oktober har vi fått en ny regering och ny Energi- och näringsminister är Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Den nya regeringen har lovat att brådskande hantera energifrågan vilket vi välkomnar eftersom den berör oss oerhört mycket särskilt här i södra Sverige. 

Regeringen har tillsammans med Svenska kraftnät presenterat ett förslag på kompensation till alla konsumenter och företag i elområde 3 och 4, alltså södra Sverige. Hur mycket just du beräknas få i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. I elområde SE3 beräknas stödet ligga på 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. Beslut om hur och när kompensationen kommer våra kunder tillhanda kommer Energimarknadsinspektionen att återkomma med inom några veckor. Du kan läsa mer om elkompensation på vår hemsida, eller via Svenska Kraftnäts hemsida eller på Energimarknadsinspektionens hemsida

Dyr el och oroligt på elmarknaden

Kriget i Ukraina fortsätter att oroa läget på elmarknaden. Hög inflation, och skenande bränslepriser slår hårt mot elmarknaden som är extremt stökig, med mycket höga elpriser i södra Sverige. Prisskillnaden mellan södra och norra Sverige är tidvis mycket varierande. De stora variationerna i priserna beror till stor del på att kärnkraft har försvunnit de senaste åren, att södra Sverige har problem med överföringen av el med stora kapacitets begränsningar från norr till söder, samt att den begränsade tillgången på kol och gas har gjort att Europa har hamnat i en energikris. EU, Svenska regeringen, Svenska kraftnät och andra myndigheter diskuterar frågan om framtidens elförsörjning både långsiktigt och kortsiktigt. Sverige behöver mer elproduktion i södra Sverige.

Varje kilowatttimme räknas!

Vissa timmar på dygnet är efterfrågan på el mycket stor, dessa enskilda timmar bidrar till att driva upp hela månadens snittpris. Om alla elkunder hjälptes åt att spara på energi, så skulle många pristoppar kunna undvikas helt - med ett lägre månadssnittpris som följd. Energimarknadsinspektionen uppmanar just nu Sveriges elanvändare att minska sin elförbrukning i en nationell kampanj.

Länk: Se mer om Energimarknadsinspektionens kampanj "Varje kilowattimme räknas"
Länk: Du hittar även bra spartips på Värnamo Energis hemsida under rubriken "Energirådgivning.

Så ser du din egen förbrukning på vår hemsida

Logga först in på hemsidan, välj sedan till Mina sidor och Förbrukning. Väljs själv om du vill se förbrukning per dag eller månad eller år. Är du kund med timprisavtal så kan du även se din förbrukning på timnivå. 

Därför är elpriserna dyra

Det finns en mängd olika faktorer som styr tillgången och efterfrågan på el och därmed hur priset på el ser ut. Ännu mer detaljerad information, spotpriser, oberoende prisinformation, prisstatistik och kompletterande info finns på vår sida om elmarknadsläget. 

 


Länk: Öppna ny sida för att se Värnamo Energis prishistorik, spotpriser, diagram mm

Länk: Teckna elvtal hos Värnamo Energi 

Länk: "Därför sjönk elpriserna så kraftigt i oktober" Artikel av vår branschorganisation Energiföretagen