12 januari 2022

Regeringen föreslår elprisstöd

Regeringen föreslår elprisstöd till privathushåll med hög förbrukning, i nuläget finns inga färdiga rutiner från regeringen, exakt hur detta ska hanteras...

Regeringen föreslår elprisstöd till eluppvärmda småhus med hög förbrukning


Vid en presskonferens 2022-01-12 föreslog regeringen att privathushåll med stor elförbrukning ska få ett tillfällig elprisstöd på grund av den pågående energikrisen med skenande elpriser. Det är i nuläget inte klargjort hur och när denna utbetalning ska ske, mer än att det föreslås att det ska hanteras av elnätsbolagen. 


 

Regeringen föreslår prisstöd för privathushåll med stor förbrukning

Finansminister Mikael Damberg (S) och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) har under en presskonferens lagt fram ett förslag på att vissa privathushåll ska kompenseras för höga elpriser under december, januari och februari. Som mest kan ett hushåll med höga elkostnader kompenseras med 2 000 kronor per månad, det vill säga sammanlagt 6 000 kronor. Prisstödet gäller kunder som haft en förbrukning på över 700 kWh per månad.

 

Ovanlig och komplicerad åtgärd

Finansminister Mikael Damberg meddelar att detta är mycket ovanlig åtgärd att staten ska kompensera hushåll för prisfluktuationer på marknader. Det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation. Enligt Damberg omfattar elpriskompensationen 1,8 miljoner hushåll.

 

Prisstödet kommer betalas ut automatiskt

Exakt hur elprisstödet ska komma hushållen till godo är ännu inte klart. Det är inte heller fastställt när utbetalningarna ska ske. Det har dock beslutats att elnätsbolagen ska hantera utbetalningarna. Värnamo Elnät inväntar just nu mer information om hur en eventuell kompensation ska hanteras. 

Kunder som tillhör gruppen som ska få prisstöd kommer att få ersättningen automatiskt. Dvs kunder ska inte själva begära ersättning utan detta kommer hanteras per automatik av elnätsbolagen. I nuläget inväntar Värnamo Elnät mer information från Regeringen hur och när utbetalning ska ske. Vi ber därför våra kunder att invänta mer information från oss. Värnamo Energi / Värnamo Elnät, kommer återkomma med mer information på hemsidan så fort vi i vår tur har all nödvändig information från regeringen. Tills dess hänvisar vi till regeringskansliets hemsida där regeringen ger svar på frågor kring det utlovade elprisstödet. Se länk nedan.

 


Länk: Regeringen svarar på frågor om utlovat elprisstöd 

Länk: Till Regeringens Youtube sida som visar presskonferensen